Network Menu

Arkiv: 17 frågor

Under 2008-2011 gjordes en intervjuserie med flera SWEA-medlemmar, där vi ställde följande 17 frågor:

 1. Hur länge och var har du bott utomlands?
 2. Vad gjorde du innan – i Sverige?
 3. Vilken är den största förändringen?
 4. Vilka är fördelarna med att bo utomlands?
 5. Har du upplevt några nackdelar och i så fall vilka?
 6. Vad gör du helst på fritiden?
 7. Beskriv en lyckad fest
 8. Vad är du bäst på?
 9. Och sämst?
 10. När blev du Swea?
 11. Varför?
 12. Vad är din uppgift i SWEA just nu?
 13. Vem, nu levande eller i världshistorien, skulle du helst vilja bjuda till ett SWEA-möte?
 14. Berätta om ditt roligaste SWEA-minne.
 15. Vad har vi glömt att fråga?
 16. Vad skulle du ha svarat?
 17. Till vem tycker du de 17 frågorna ska gå härnäst och varför?

Klicka pa bilden eller namnet för svaren.


Elisabeth Alsheimer
11 november 2011

Elisabeth Alsheimer; Foto: Eva Rosth

Elisabeth Alsheimer; Foto: Eva Rosth

Annette Åsberg
10 september 2010

Annette Åsberg; Foto: Agneta Godfrey

Annette Åsberg; Foto: Agneta Godfrey

Anna Centerman
02 april 2011

Anna Centerman vandrar på kinesiska muren

Anna Centerman vandrar på kinesiska muren

Monica Haglund
10 maj 2008

Monica Haglund

Monica Haglund

Monica Hallworth
06 mars 2008

Monica Hallworth

Monica Hallworth

Anna och Sofia Lindelöf
10 oktober 2010

Anna och Sofia Lindelöf

Anna och Sofia Lindelöf

Åsa-Lena Lööf
10 juni 2008

Åsa Lena Lööf vid stranden

Åsa Lena Lööf vid stranden

Marie-Louise Mägerle-Axelsson
07 november 2011

Marie-Louise Mägerle-Axelsson

Marie-Louise Mägerle-Axelsson

Agneta Nilsson
23 maj 2008

Agneta Nilsson i folkdräkt

Agneta Nilsson i folkdräkt

Tina O’Malley
14 mars 2011

Tina O'Malley

Tina O’Malley

Ninni Pettersson-Wästberg
17 maj 2009

Ninni Pettersson-Wästberg

Ninni Pettersson-Wästberg

Rigmor Rutlin
11 maj 2011

Rigmor Rutlin

Rigmor Rutlin

Madeleine Svensson
03 september 2008

Madeleine (Mimmi) Svensson

Madeleine (Mimmi) Svensson

Ulrika Wesslau
04 maj 2010

Ulrika Wesslau

Ulrika Wesslau

Kersti Winblad von Walter
18 februari 2008

Kersti Winblad von Walter

Kersti Winblad von Walter