Network Menu

Om SWEA-Nytt

SWEA-Nytt är ett elektroniskt nyhetsbrev som för ut SWEA:s nyheter externt och internt, till nära 8000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Detta försöker vi uppfylla varannan månad, d.v.s. c:a 6 gånger per år, med utrymme för några extra utskick när vi har något (ot)roligt att berätta!

Margaretta och Ginga

Margaretta och Ginga

Redaktörer för SWEA-Nytt är Margaretta (Simpan) Simpson och Ginga Sewerin-Olsson, båda från Boston. Har ni synpunkter på eller ideér om  SWEA-Nytt kontakta oss gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Vi har två sidor med ytterligare information:

2017 deadlines
Nr 1 Februari (deadline 2 februari)
Nr 2 April (deadline 2 april)
Nr 3 Juni (deadline 2 juni)
Nr 4 September (deadline 2 september)
Nr 5 November (deadline 2 november)
Nr 6 December (deadline 2 december)