Network Menu

RO minne

Mitt bästa minne som regionordförande

Vilka minnen och upplevelser dessa sju haft under tiden som regionordförande!

Läs mer

En av oss

En av oss: Gunilla Possenius

Jubileumsårets intervjuserie av alla f.d. internationella ordförande i SWEA fortsätter med Gunilla Possenius, SWEAs femte Internationella Ordförande, 1994–1997.

Läs mer

Mis betraktelser

Mi på spaning efter vinkningar

Här fortsätter Mi Karlsson Bergkvist sina reflektioner över hur det är att flytta mellan olika världsdelar. Läs Mis andra betraktelser >>> (Författarens klausul: Inledningsvis vill jag framhålla att mina betraktelser, oavsett land, inte vill kritisera varken landet eller personerna jag beskriver. Det hela handlar om att se hur det fungerar i olika länder och återge […]

Läs mer

SWEA-Nytt, nyhetsbrevet för SWEA-medlemmar

SWEA-Nytt nr 5, oktober 2019

Läs om annorlunda donationer, om det sju regionordförande minns från sin ledartid, plus en ny En av Oss med Gunilla Possenius, f.d. IO för SWEA. Detta och mycket mer hittar du i denna upplaga av SWEA-Nytt.

Läs senaste SWEA-Nytt

Jubileumswebbplats

SWEAs 40-årsjubileum webbplats

Läs om allting planerat till SWEAs 40-årsjubileum under 2019!

Läs på swea40.swea.org

Forum, SWEAs trycktidning

Forum nr 1/2019

Denna gång är Forum större än någonsin! Bilder från vår Vackra – Vita – Världsvida Fest. En olöst gåta inbäddad i andra världskriget. Fyra Sweors hem. Livet i vår VM-stad Dubai. SWEA BUS och första BUSa, samt fem svenska skolor på olika platser i världen. Detta och mycket, mycket mer.

Läs tidningen

SWEA Världen

SWEA Int'ls sluten FB grupp för medlemmar

Gå till SWEA Världen