Network Menu

SWEA Forum 2/2005

SWEA-Forum-2005-2-omslag

Elisabeth och Bettina Bergöö, SWEA Atlanta
Foto: Saga Terrell©, SWEA Atlanta

Ladda hem tidningen (48 sidor, PDF, 4.2 Mb)

Ansvarig utgivare: Siv Svensson

Redaktör: Susanne Hederoth

I detta nummer finns rapportage om Agneta Nilsson, som var tilldelad Great Swedish Heritage Award; bakgrundsartiklar om New Orleans (efter orkanen ”Katrina”; voodoo; plantager); rapporter från regionmötena; och mycker mer