Network Menu

SWEA Forum, 1/2013

SWEA-Forum-2013-1-Omslag

SWEA Forum 1/2013 framsida; foto: Stéphane Maréchal

Ansvarig utgivare: Margaret Sikkens Ahlquist

Redaktör: Elsa Maréchal

Innehållet:

7 Regionmöte i Bologna 4 oktober 2013
8 Att anordna ett Världsmöte
10 SWEA Professionals San Francisco
12 TEMA: Sweor i karriären – Janique Svedberg
13 TEMA: Sweor i karriären – Lotta Granholm-Bentley
14 TEMA: Sweor i karriären – Christina Reuterskiöld
15 TEMA: Sweor i karriären – Kickan Williams
16 BUS: Ge plats för svenska språket!
18 BUS: Låt barnen välja böckerna
19 Utlandssvenskar i fokus i uppsats
20 ÅSK: Mona Henning
21 Paskellstipendiat: Emily Slawski
22 Litteraturstipendiat: Janica Nordström
23 Agneta och Gunnar Nilssons stipendiat: Kristina Henricson Briggs
24 Lokala stipendiater: SWEA London
25 Lokala stipendiater: SWEA Rom
26 Lokala stipendiater: SWEA Mallorca
27 Lokala stipendiater: SWEA Moskva och SWEA New York
28 Lokala stipendiater: SWEA Dallas ochh SWEA Toronto
29 Lokala stipendiater: MAME resestipendium
29 Nytt från Svenska institutet
30 Nytt från SWEA International
31 Nytt från SWEA-land
32 Sverigemiddag – Västerås 7 och 8 augusti
33 Fest på slottet!
33 SWEA och Sociala Medier
34 SWEA Japan