Network Menu

SWEA Forum, 1/2013

SWEA-Forum-2013-1-Omslag

SWEA Forum 1/2013 framsida; foto: Stéphane Maréchal

Ansvarig utgivare: Margaret Sikkens Ahlquist

Redaktör: Elsa Maréchal

I detta nummer är det artiklar med temat Sweor i karriären och artiklar om årets ÅSKa, Mona Henning, och stipendiater från både SWEA International och flera avdelningar, samt mycket mera.