Network Menu

Vi ska synas, höras och märkas!

SWEA-Nytt, Årgång 11, Nummer 2, maj 2013Margaret Sikkens Ahlquist, SWEA-Nytt 20132

Kära Sweor!

Var än i världen vi Sweor bor, så inger oss månaden maj känslan av att den svenska sommaren är i antågande.

Det är en av de saker vi kan glädjas åt. Vi kan också glädjas åt att vi även i år kan presentera Årets Svenska Kvinna och tre duktiga stipendiater. Det är en fröjd att läsa om dessa kvinnor och ännu trevligare blir det att få träffa dem i augusti. Jag hoppas många av er kan vara med vid Sverigemiddagen i Västerås eller vid stipendieutdelningen på Confidencen i Stockholm. Att få mottaga – men också att få förära – dessa utmärkelser är värdefullt. Jag hoppas vi ska lyckas sprida den informationen via medierna för att visa en av SWEAs många betydelsefulla insatser.

SWEA International har haft sitt årsmöte och om ni läser om det på webbsidan, kan ni se styrelsen i våra fina SWEA-jackor. PR-kommittén har tagit fram en jacka som alla Sweor kan beställa via respektive avdelning. Jackorna kommer att distribueras vid Världsmötet i Bologna i oktober 2013.

Vi ska synas, höras och märkas!

Varma hälsningar,

margaret-signatur
Margaret Sikkens Ahlquist
Ordförande SWEA International