Network Menu

SWEA Internationals årsmöte 2014 i Fort Lauderdale

Under årsmötet 2014 i Ft. Lauderdale

Under årsmötet 2014 i Ft. Lauderdale

SWEA International genomförde sitt årsmöte den 12 april 2014 i Fort Lauderdale. Förutom styrelsen och ett antal inbjudna gäster fanns ett 10-tal åhörare i salen och dessutom 7 åhörare online.

Vårt försök att öppna mötet för fler deltagare genom internet gav oss deltagare från New York, Frankfurt, Wien, Chicago, Austin och Moskva. Det här var en test med ett fåtal deltagare och till nästa möte kommer vi att göra det möjligt för fler att vara med.

Annette och Johanna D fixar onlinemedverkan

Annette och Johanna D fixar onlinemedverkan

Alla rapporter godkändes och dessa tillsammans med den ekonomiska redovisningen samt budget publiceras inom kort på webbsidan.

Efter mötet avtackades avgående regionordförande Margaretha Talerman, Ingrid Westin, Kersti Winblad von Walter, Ann Winstanley och Annette Åsberg. Annette är dock kvar i styrelsen eftersom hon från den 1 januari 2014 är vice internationell ordförande.

De inkommande regionordförandena var med under förmötesdagarna och hälsades välkomna i sina nya roller som de tillträder den 1 maj. Det är Christa Alfredsson, Cecilia Browning, Ia Dubois, Christina Hallmert och Birgitta Koniali. Marita Löfdahl och Barbro Westin är omvalda och därför kvar i styrelsen ytterligare 2 år.

Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till trevliga och produktiva dagar i vackra Florida.

Text: Margaret Sikkens Ahlquist, Ordförande SWEA International

Deltagarna i årsmötet 2014

SWEA Internationals nya ledning från den 1 maj 2014 (från vänster): Katri Olander, Barbro Westin, Johanna Fagerlund, Annette Åsberg, Johanna Davis, Margaret Sikkens Ahlquist, Marita Löfdahl, Ia Dubois, Cecilia Browning, Christina Hallmert, Birgitta Koniali, Christa Alfredsson