Network Menu

Lär dig måla som de gamla mästarna

The Swedish Academy of Realist Art (SARA)

Sanna Tomac berättar om konstutbildningen på SARA

Sanna Tomac berättar om konstutbildningen på SARA
Foto: Ingrid Maria Ericsson

I Bergshamra i Solna, nära vackra Brunnsviken, besökte vi Sweor den enda konstskolan i Sverige med fokus på äldre måleritekniker. Den startade för åtta år sedan av den begåvade svenska konstnärinnan Sanna Tomac och hennes amerikanske man Hans-Peter Szamei, även han talangfull konstnär. De träffades på konstskola i Florens där deras lärare i sin tur haft lärare i rakt nedstigande led från ingen mindre än Leonardo da Vinci!

Och eleverna här i norra Stockholm har förmånen att få teckna av modellskulpturer inlånade från Konstakademiens källare (de används inte längre där i undervisningen…) som Anders Zorn målat efter.

Anrikt så det förslår.

Inte konstigt att elever här kan bli handplockade för film- och spelindustrin där riktig konstnärlig talang är nödvändig.

I Riddarhuset i Gamla Stan ordnas varje år en populär elevutställning. De konststuderande kommer från hela världen och all undervisning sker på engelska.

Tavla målad av Sanna Tomac (på SARA)

Tavla målad av Sanna Tomac (på SARA)
Foto: Ingrid Maria Ericsson

En strukturerad och schematisk studieplan behöver strikt följas för att kunna bemästra de gamla mästarnas teknik – teckna i ett år, måla i svart/vitt andra året och slutligen kommer färgerna in på det tredje och sista året i den gedigna utbildningen.

Vem tror man kan bli konsertpianist utan att öva skalor i timmar varje dag… likadant är det med måleriet, det krävs övning och åter övning. Vilja och tålamod i mängder. Träna ögat i att se och det tar sin tid.

”Slow Art” kan man även kalla denna konstform som verkligen kan ge betraktaren en total skönhetsupplevelse. I den nutida konstens värld kan ofta bristen på teknik ligga i vägen för den konstnärliga upplevelsen.

Text och foto: Ingrid Maria Ericsson