Network Menu

SWEA i våra sociala medier

SWEAs sociala medier (Facebook, LinkedIn, YouTube)Visste du att SWEA numera finns på både Facebook, LinkedIn, och YouTube? Allt detta måste ständigt utvecklas och vi arbetar för att dessa resurser blir både levande och användbara.

SWEA finns på Facebook med följande:

  • SWEAs officiella Facebook sida, SWEA International, med drygt 1000 gillanden.
  • SWEAs Spontanträff, en sluten grupp, med nära 300 medlemmar, för dig som är ute och reser och spontant vill träffa andra SWEA-medlemmar runt om i SWEA-land.
  • SWEA Världen, en sluten grupp med ca 1.400 medlemmar, för dig som vill göra inlägg men också för dig som bara vill läsa inlägg. Olika SWEA-aktiviteter presenteras men även andra aktuella ämnen som är av intresse för Sweor runt om i världen presenteras och diskuteras.

LinkedIn har vi en sluten grupp, SWEA Professional network, som vänder sig framförallt till yrkesverksamma kvinnor. Den är anknyten till SWEAs nätverk av lokala intressegrupper som sorterar under de avdelningar som valt att starta en SWEA Professional grupp. För mer information se https://swea.org/swea-professional.

YouTube, videosajten, har SWEA International SWEAkanal, vår alldeles egna kanal! Än så länge har vi bara två olika videos där — SWEAs presentationsfilm (på både svenska och engelska) och en video från SWEA New Yorks 25-årsjubileum — men det kommer flera!

Kom ihåg att du alltid ska tillfråga de personer som finns med på ett foto du publicerar i våra sociala medier att de godkänner publicering. Det är speciellt viktigt om du ”taggar någon på Facebook.

För mer information om SWEAs sociala medier se http://webbredaktionen.swea.org/sweas-sociala-medier/. Du kan skicka en epost till sammankallande i SWEAs arbetsgrupp för sociala medier via adressen websocialmedia(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org