Network Menu

Agnetas minnesbok från alla avdelningar

Text: Mi Karlsson Bergkvist

Att åldras kanske har en dålig klang. Men att bli äldre har många goda sidor som exempelvis att man blir visare allteftersom man får större livserfarenhet. Har man dessutom Agneta Nilssons vitala och levnadsglada personlighet så finns det all anledning att till och med se fram emot att fira sin sjuttiofemårsdag.

Planeringen – vad ger man Agneta?

Pauline Kardemark med mamma Helene Kardemark, som båda stod för den goda maten, signerar Agnetas bok tillsammans med Sanna (som sitter i mitten).

Pauline Kardemark med mamma Helene Kardemark, som båda stod för den goda maten, signerar Agnetas bok tillsammans med Sanna (som sitter i mitten).
Foto: Kerstin Alm

Agneta skulle givetvis få en alldeles speciell present från SWEA på denna stora dag. Men vad ger man en person som ”har allt” och som på samma gång också förtjänar så mycket? Frågan kom upp på SWEA Los Angeles avdelningsmöte i slutet av januari. Kriterierna för presenten var att den inte fick vara kostnadskrävande, skulle representera SWEA med hela sitt världsomspännande nätverk, skulle vara tidlös och bestående som minne och slutligen att den skulle vara bärbar, då Agneta står i begrepp att byta boende från ett större till ett mindre. Före detta SWEA Los Angelesordföranden Anna-Karin Kight drog sig till minnes en aktivitet som SWEA London hade i samband med sitt jubileum. Där uppmanades alla avdelningar att skriva ett vykort till dem. Sanna Wilkinson som var med på mötet åtog sig uppgiften att spinna vidare på denna idé samt kontakta alla avdelningar med hjälp av SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens Ahlquist. Resultatet blev en bok med hälsningar från alla SWEA-avdelningar runtom i världen.

–  Jag gick hem från mötet och började tänka på presenten, berättar Sanna, och frampå småtimmarna kom jag äntligen på vad vi skulle ge till Agneta. Jag skulle göra en bok där hälsningar från SWEAs alla avdelningar skulle samlas. Morgonen därpå kontaktade jag Margaret (Sikkens Ahlquist) och bad om hennes hjälp.

Presenten tar sin form

Sanna berättar att hon sedan skickade ett brev med en presentation av tanken bakom Agnetas present. Margaret använde detta brev i sitt email, där hon bad avdelningarna att skriva ett vykort med en hälsning till Agneta och skicka detta till Sanna. Deadlinen var snäv eftersom Sanna var tvungen att ha korten tillhanda redan den tjugonde februari. Det här innebar att avdelningarna hade mindre än arton dagar på sig att skriva korten och få iväg dem, med långsam postgång och annat att ta hänsyn till. Trots detta hade så gott som alla korten anlänt då den sista leveransdagen var kommen.

–  Efterhand som korten kom, scannade jag både fram- och baksida och gjorde en bok av dem, berättar Sanna. Jag gick in för arbetet med liv och lust och insåg inte från början att det skulle bli lite mera arbete än vad jag först hade föreställt mig.

Önskemålet till avdelningarna var att Sanna skulle få frankerade, stämplade vykort med hälsningarna i den vanliga textrutan och Sannas adress på den andra delen av kortet. Hennes adress skulle sedan bytas ut till Agnetas med hjälp av Photoshop, och på det här viset skulle det se ut som om korten var adresserade direkt till Agneta. Några avdelningar hade i sin iver över uppgiften emellertid hittat på andra uppfinningsrika varianter på instruktionerna. Här kom Sanna layouterfarenheter väl till pass med adresser som skulle klistras in, texter som skulle flyttas och adresser att skriva (vänner till Sanna engagerades i hemlighet för det) innan boken slutligen var färdig.

Sanna gjorde också ett adendum av de vykort som anlände för sent. Denna bilaga pryddes av framsidan från det egenhändigt, vackert målade vykortet som SWEA Tunisien hade gjort till Agnetas ära. Allt var sammanställt i boken då födelsedagen och festen var inne.

–  Jag har haft jätteroligt under arbetet med boken även om det var pilligt och jag är glad över att Agneta blev så överraskad och tacksam, säger Sanna. Under processen tänkte jag många gånger på hur mycket SWEA har betytt och betyder för så många kvinnor runtom i världen och det var rörande att se vilken stor omtanke och kraft som våra Sweor lagt ner på sina hälsningar.

Den 5:e mars – Agnetas 75-årsdag och dagen för överlämnandet

Agnetas 75-års presentbok: FramsidanAgneta firade sin bemärkelsedag den femte mars med en stor fest arrangerad av SWEA-medlemmen Kerstin Alm i hennes hem i Palos Verdes. Alla Sweor runtom i världen var inbjudna att komma och ett närmare sjuttiotal deltog i festligheterna, främst medlemmar från Orange County, San Diego och givetvis från Los Angeles. Det var en fantastisk dag bekräftar de som hade möjlighet att närvara. Mat och dryck var delikat, och från när och fjärran kom det blommor, gratulationer och hurrarrop i en strid ström.

Överlämnande av den alldeles speciella present gjordes på ett snillrikt sätt. Då det var dags för gåvan sa Sanna att Agneta skulle få en present som var från alla Sweor runtom i världen. Hon tog fram en enkel plastpåse där hon hade alla vykorten och gick fram mot Agneta. Plötsligt låtsades hon tappa plastpåsen så att alla korten åkte ut, och medan hon samlade ihop dem, sa hon ursäktande till Agneta att det ”nog är bättre att ha alla korten samlade i en bok för då kan inte sådana här saker hända”. Därefter överlämnade Sanna boken till Agneta under stående ovationer.

Agnetas 75-års presentbok: Sida 1Boken användes också som en gästbok där alla de närvarande Sweorna på festen fick skriva en personlig hälsning till Agneta, som ytterligare ett minne av högtisdagen.

Agneta säger i sitt tack till alla Sweor (finns i sin helhelt på SWEAs webbplats):

Det var den bästa födelsedagspresent jag kunde få, och att bläddra i den fina boken kommer att glädja mig framöver! Tack till er alla för att ni gav så mycket värme och vänskap tillbaka till mig och för er uppskattning av vår fina organisation SWEA!

Om det inte vore för Agneta så skulle ingen av oss ha SWEA och inte få den gemenskap och det världsomspännande nätverk som SWEA har blivit under åren.

Tack ännu en gång Agneta för dina ovärderliga insatser för SWEA och allt gott inför framtiden.

Vill du kika i Agnetas bok?

Här kan du blädra igenom Agnetas presentbok. För att se en bild i sin helhet, klicka på bilden. För att se hela galleriet, klicka på en bild och använd pilarna (< och >) för att bläddra mellan bilderna.

Och tillägget med kort som inte hann fram innan deadline