Network Menu

SWEA Internationals årsmöte 2015

SWEA Internationals årsmöte 2015 den 11 april i Helsingborg

Den 10 -11 april träffades SWEA Internationals styrelse för förmöten och årsmöte i Helsingborg. Förutom ordförande, vice ordförande och regionordförande deltog skattmästaren, administrativa chefen, sekreteraren och SWEAs juridiska rådgivare vid dessa möten. Vår grundare och Chairman Emeritus, Agneta Nilsson, kunde dessvärre inte närvara men en hälsning framfördes.

Under fredagen hölls förmötet där många viktiga frågor diskuterades och där bl.a. representanter från Framtidskommittén och Webbredaktionen hade bjudits in för att presentera sitt arbete. På fredagskvällen hade SWEA Örestad arrangerat en trevlig middag som avnjöts i god stämning med livliga diskussioner och glada skratt.

Årsmötet 11 april – Ordförandens och Vice ordförandens rapporter

Beslutsfattare vid årsmötet på lördagen var SWEAs ordförande och vice ordförande tillsammans med de sju regionordförandena som representerar SWEAs alla 74 avdelningar. Utöver dessa nio deltog också sekreteraren, skattmästaren, administratören och den juridiska rådgivaren i mötet. Ett antal medlemmar från SWEA Örestad, SWEA Malmö, Framtidskommittén, Stadgekommittén och Webbredaktionen åhörde mötet.

SWEA Internationals ordförande, Margaret Sikkens Ahlquist, inledde årsmötet och beskrev gången i SWEAs årsmöten. Årets möte genomfördes effektivt på tre timmar. Efter mötet fanns tid för frågor och kommentarer från åhörarna.

Under fjolårets årsmöte lyssnade Sweor online och det här årets möte filmades. På SWEA Interninfo finns nu alla rapporter och övriga dokument från årsmötet upplagda. För att begära åtkomst till filmen fyll i vår blankett med namn, avdelning, och e-postadress.

Ordföranden kommenterade valda delar av sin rapport och framförde ett speciellt tack till SWEAs juridiska rådgivare, Gîta Paterson, och vår fondförvaltare, Kerstin Eriksson Splawn.

Den internationella styrelsen har stor hjälp av kommittéerna och tillsammans med dem strävar vi mot vår vision att SWEA ska vara den viktigaste och mest kända Sverigefrämjande organisationen för svenska och svensktalande kvinnor som bor utomlands eller flyttar tillbaka till Sverige efter en längre utlandsvistelse.

Styrelsen vill att SWEA ska vara en:

  • öppen och tydlig organisation
  • kommunikativ organisation
  • modern organisation
  • professionell organisation

För att förverkliga detta arbetar styrelsen både internt och externt och Margaret betonade vikten av information via våra webbplatser och ordförandens månadsbrev.

Vice ordförande Annette Åsberg rapporterade att hon under sitt första år har arbetat mycket med SWEA Interninfo. Hon är sammankallande i redaktionskommittén och styrelselänk till webbredaktionen. Hon hade representerat SWEA International vid SWEA MAME regionmöte i Austin, och SWEA VAMEs regionmöte i San Francisco.

Rapporter från styrelse och kommittéer

SWEA Internationals ekonomi presenterades på ett föredömligt sätt av skattmästaren Johanna Davies. Vår ekonomi är välskött och vi hade inga anmärkningar från revisionen. Maude Vännman presenterade stadgekommitténs rapport och berättade, att mycket tid har lagts ned på att översätta avdelningsstadgarna till svenska. Viktigt att notera är dock, att det alltid är den engelska versionen av stadgarna som är juridiskt bindande.

När det gäller SWEAs namnskydd, varumärkesrättigheter och domännamn samarbetar stadgekommittén med SWEAs administration och Redaktionskommittén. Samarbetet sker även i frågor rörande disclaimer/ansvarsfriskrivning.

Gîta Paterson poängterade vikten av att avdelningarna arbetar enligt SWEAs syften och använder pengarna i enlighet med stadgarna.

SWEAs administrativa chef, Katri Olander, berättade att hon och den administrativa assistenten arbetar som konsulter för SWEA i ett virtuellt kontor.

Redaktionskommittén, som samordnar arbetet med SWEA Forum (papperstidningen), SWEA-Nytt och webben, kunde rapportera om ett intensivt år, där vi ser en stark frammarsch inom de sociala medierna.

Monica Hallworth och Katarina Silfverskiöld från Framtidskommittén informerade om sitt arbete, där de utifrån workshopen i Bologna 2013 och en enkätundersökning stöttar avdelningarna i medlemsvärvning och idéer om hur de ska behålla sina medlemmar.

Ordföranden berättade om SWEA Global, som startats för att svenskor och svensktalande kvinnor som inte bor nära en SWEA-avdelning ändå ska kunna bli medlemmar. SWEA Globals medlemmar administreras av SWEA Örestad och är inte en egen avdelning utan en s.k. satellit.

Därpå följde Produktkommitténs, Kongresskommitténs och PR-kommitténs rapporter och i samband med de olika kommittéernas rapportering, presenterade valberedningen genom Barbro Westin, förslag på nya ledamöter som därefter utsågs. Även nya ledamöter i stipendiekommittéerna och juryledamöter utsågs av styrelsen.

ÅSK och stipendiaterna 2015

Så kom det stora ögonblicket när Årets Svenska Kvinna, ÅSK, presenterades. Det är designern, uppfinnaren och entrepenören Petra Wadström som tilldelas detta hedersomnämnande 2015.

Lika spännande var det att få höra vilka som skulle bli SWEAs tre stipendiater 2015 och varför de tilldelats dessa stipendier. Årets stipendiater presenteras på swea.org. ÅSK och stipendiaterna bjuds in till Sverigemiddagen i Malmö för att ta emot hedersomnämnande och stipendier i Malmö Rådhus den 13 augusti.

Ordföranden kunde också berätta att SWEA givit ut 188 000 USD i donationer och stipendier under 2014.

Därefter kom turen till regionordförandena att berätta om vad som hänt i deras regioner under 2014.

Sverigemiddagen

SWEA Malmö presenterade programmet för Sverigemiddagen som äger rum i Malmö 12-13 augusti i år. I samband med Sverigemiddagen planeras ett SWEA Professional-event dagen efter, den 14 augusti. Inbjudan till årets Sverigemiddag hittar ni via sommar.swea.org.

SWEA i pressen

Ordförande informerade om SWEA Professional och om en artikel i Svenska Dagbladet som nyligen publicerats. Artikeln innehåller bl. a. intervjuer med tre yrkesverksamma Sweor i olika delar av världen och det är första gången SWEA syns på ett helt uppslag i en seriös dagstidning. Ordföranden hoppas att detta ska locka yngre kvinnor till SWEA.

Avslutning

Årsmötet avslutades med en trevlig lunch där vi fick möjlighet att lära känna nya Sweor, träffa gamla bekanta och låta oss inspireras, som man lätt gör när man träffar alla dessa fantastiska kvinnor!

Text: Cecilia Wettstam
Foto: Katarina Silfverskiöld och Monica Hallworth

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld

IÅM 2015 i Helsingborg; Foto: Katarina Silfverskiöld