Network Menu

Avdelning i fokus — SWEA Luxemburg


Till överblickssidan för Avdelning i fokus >>>


Text: Mi Karlsson Bergkvist

Trots sin modesta landyta har storhertigdömet Luxemburg tre officiella språk; luxemburgska, franska och tyska. Att behärska ”lëtzebuergesch”, eller luxemburgska, som från början är en tysk dialekt, är också en förutsättning för att få medborgarskap.

SWEA Luxemburg – en bakgrund

Avdelningen startade 2003 och Louise Senninger Åkerblom, idag vice ordförande och en av upphovskvinnorna till avdelningen, berättar att allt gick väldigt fort.

Man började prata om att öppna en avdelning i Luxenburg i mars 2002 och den 27 februari 2003 hölls den officiella invigningen, bland annat med dåvarande svenska ambassadören Ann Wilkens och SWEA Internationals ordförande Christina Moliteus. Vid den tidpunkten var det omkring 100 svenska kvinnor i Luxemburg och 76 av dessa blev medlemmar. Det var ganska imponerande, och till på köpet gick vi med vinst! Av dem som startade upp SWEA Luxemburg kan nämnas Anna Winbladh, Monika Malmberg, Ann Charlotte Göransson, Mette Karle, Birgitta Thonning och Louise Corselli. Det är dock inte många av dem som bor kvar.

I dagsläget har SWEA Luxemburg 70 medlemmar och det är inte någon stor omsättning på folk. Det är inga större svårigheter att flytta till Luxemburg och avdelningen har inte någon fadderverksamhet. De har dock pratat om att ha några ”standby-Sweor” som kan möta nyinflyttade och informera om det mest nödvändiga. Ordförande Eva Gram Toft säger att:

När det kommer skandinaver hit smälter vi in ganska lätt. Samhället är redan uppbyggt av flera olika nationaliteter, och det är naturligt att medborgare från andra länder kommer till Luxemburg. Landet består sedan många år tillbaka av framförallt luxemburgare, portugiser och italienare. Dessutom har många tyskar, fransmän och belgare bosatt sig här på grund av de goda möjligheterna till arbete. Om det kommer några inflyttande svenskar får vi veta det genom det vanliga nätverket, via de svenska arbetsplatserna och genom skolan.

Aktiviteter och information

SWEA Luxemburg satsar på att ha omkring en aktivitet per månad. De har också några årliga återkommande aktiviteter som har blivit tradition för SWEA Luxemburg.

Glögg, sommardrink och vår kräftskiva är stående evenemang varje år och vi vill också göra nationaldagsfirandet till en tradition.

De har en även en bokcirkel som träffas en gång i månaden. Här är alla som är intresserade välkomna att diskutera de olika böckerna som blivit framröstade av medlemmarna. Eftersom bokcirkeln vill främja det svenska språket och kulturen så läser de bara böcker på svenska skrivna av nordiska författare. Varje vår och höst gör bokcirkelns medlemmar en omröstning om vilka böcker som ska läsas under det närmaste halvåret. Det finns också en syklubb som möts en gång i månaden, samt en fotoklubb som är ute och tar foton i olika miljöer och under varierande väderförhållanden. De lär sig också redigering och att hantera layoutprogram för detta. Eva Gram Toft förklarar:

Den här hösten har vi också en stadsvandring och en kurs i gestaltterapi, och vi tycker generellt att våra evenemang är välbesökta. Vi försöker hela tiden spana efter nya idéer till aktiviteter och programgruppen träffas en gång i månaden för att diskutera olika möjligheter. Vi skickar också ut intresseanmälan via mejl och Facebook.

Medlemmarna får sin information via Facebook och på webbplatsen. Inbjudningar till de olika aktiviteterna skickas också ut via e-post. Det finns även grupperad information som sänds ut på mejl, allteftersom nya grupper skapas. Eva Gram Toft berättar att:

Vi skickar ut vårt elektroniska nyhetsbrev SWEA LuxNytt 3 till 4 gånger om året. Det var tidigare en papperstidning. Är det en särskild aktivitet brukar någon av våra medlemmar skriva en artikel om den. Eftersom vi ständigt vill förbättra oss gjorde vi ett utskick med frågor till medlemmarna för att få en bild av intresse, åldersfördelning, om de ville delta i styrelsearbete, programgruppen eller annan verksamhet. Glädjande nog gav undersökningen resultat och vi fick ett ökat intresse från personer som började engagera sig efter detta. Vi kan tänka oss att göra om en sådan undersökning om det skulle behövas.

Luxemburg som turistmål

För den som besöker Luxemburg rekommenderas bland annat en promenad på Chemin de la Corniche, den historieintresserade bör avsätta tid att gå till Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg och Château de Viandes. Eva berättar att det också finns intressanta grottor inne i staden som man inte ska missa. Det är något som inte alla känner till, men är som sagt väl värt ett besök. Hela landet har ett vackert och grönt landskap. Mosel, med vinkällare och vinprovningar, samt fêtes de vin.

SWEA Luxemburg, Nationaldagsfirande; Foto: Maria Oliviera

Nationaldagsfirande; Foto: Maria Oliviera

SWEA Luxemburg, Sommarkonsert; Foto: Maria Oliviera

Sommarkonsert; Foto: Maria Oliviera

SWEA Luxemburg, Bröstcancerloppet; Foto: Maria Oliviera

Bröstcancerloppet; Foto: Maria Oliviera

SWEA Luxemburg, jullunch; Foto: Maria Oliviera

Jullunch; Foto: Maria Oliviera