Network Menu

Historien om SWEA Global

Text: Mi Karlsson Bergkvist, medlem i SWEA Global

Ingrid Westin foto privatPå världsmötet i Arizona under oktober sade Agneta Nilsson vid flera tillfällen att ”SWEA Global är det bästa som har hänt SWEA på många år”. Louise Enhörning framhöll att det är tack vare Ingrid Westin som denna grupp nu finns. Louise om någon borde veta, eftersom det var hon som fick den allra första förfrågan av Ingrid om att starta SWEA Global. Sedan det första Global-fröet såddes så har resan varit lång, men i år grundades slutligen SWEA Global.

Den första Global-plantan planterades av Ingrid Westin, då bosatt i Tyskland och som hade hört om SWEA av sin syster som gått med i SWEA Orange County. Ingrid ville absolut bli medlem i SWEA och enda alternativet var SWEA Sverige, där hon också blev medlem. Ingrid berättar:

På den tiden fanns det ingen SWEA-avdelning alls i Tyskland. Svenskarna som bodde där ansåg att Sverige låg så nära att det helt enkelt inte fanns något behov av en SWEA-avdelning. Efter många diskussioner, startade vi SWEA Köln-Bonn 1992, Tysklands första SWEA avdelning. Sedan dess har tre ytterligare tillkommit.

Tankarna kring ett SWEA Global har dryftats fram och tillbaka genom åren, men det är under Margaret Sikkens Ahlquists ordförandeskap och engagemang som genomförandet av SWEA Global kunde slutföras. SWEA Örestad har åtagit sig att handha administrationen av medlemsavgifterna, men SWEA Global är i övrigt fristående från SWEA Örestad. Ingrid berättar också att:

Vicki Almstrum, SWEA Internationals webbredaktör, har varit till ovärderlig hjälp när det gällt formgivning och allt det praktiska arbetet och uppbyggnaden av Globals webbplats.

PR-avdelningen har tagit fram SWEA Global-broschyrer och ett antal olika informationsblad som distribueras i olika sammanhang.

SWEA Global – en fristående grupp med stora möjligheter

SWEA GlobSWEA Global är inte en avdelning i traditionell SWEA-bemärkelse. Ingrid förklarar att gruppen inte är knuten till en specifik stad eller region. Tanken är att alla de som bor på en ort där det inte finns en SWEA-avdelning ska kunna vara SWEA Global-medlemmar och därmed åtnjuta kontaktnätet, gemenskapen och alla de andra fördelar som SWEA har att erbjuda.

En Global-medlem kan närvara på alla SWEA-arrangemang och anmälan och betalning sker till den arrangerande avdelningen. Om man till exempel är i Aten och vill gå på en av deras aktiviteter, går det bra att delta, utan att man för den skull måste gå med i SWEA Athens.

Man kan också delta i vilka regionmöte man vill och, precis som namnet ger vid handen, tillhör man som Global-medlem SWEA International precis som alla andra Sweor.

Ytterligare en tanke med SWEA Global är att kunna skapa en ny avdelning när det finns tillräckligt många SWEA Global-medlemmar på en och samma plats.

Vilka är medlemmar i SWEA Global?

Om man flyttar från en stad där man var SWEA-medlem och kommer till en plats där det inte finns en SWEA-avdelning, kan gå med i SWEA Global och fortsätta vara del i SWEA-gemenskapen. Om en avdelning av en eller annan anledning läggs ner, kan Sweorna där bli medlemmar i SWEA Global istället.

Ingrid säger att det givetvis också gäller att fånga upp helt nya medlemmar som flyttar från Sverige till platser utan en avdelning. Dessa är det svårare att komma i kontakt med, men utskick har gjorts till ambassader, Svenska kyrkan och större svenska företag för att kunna sprida informationen om SWEA Global. Alla idéer och förslag på hur vi kan förmedla budskapet om SWEA Global är välkomna.

Eftersom man inte har gruppaktiviteter på lokal nivå som de ”riktiga” avdelningarna har, kan förmodligen specialintressegrupperna vara av extra stor betydelse för Global-medlemmarna, exempelvis SWEA Professional och BUS-projektet om barns språkliga utveckling. Ingrid framhåller att SWEA Global-medlemmarna själva också har möjlighet att skapa sin egen form av gemenskap, där kreativa uppslag till utökade samhörighetsvägar är en bra början.

SWEA Global-fröet har slagit rot och det blir spännande att se vilka frukter det kommer att föra med sig i framtiden.

>>> Öppna SWEA Globals webbplats i ett nytt fönster