Network Menu

Gömda skatter

Svenska begravningsplatser i Texas

Moline Swedish Lutheran Cemetery i Elroy, Texas

Text: Mi Karlsson Bergkvist

Med det stora nätverk som SWEA är idag finns det en mängd gömda skatter att ösa ur när vi besöker varandras avdelningar. Givetvis kan man läsa sig till vilka av de stora och allmänna turistmålen är på ett ställe, men genom att kontakta en Swea på plats har du möjlighet att få tips om de ännu mera intressanta besöksmålen dit få turister kommer. Har du tips på en sådan plats eller en speciell verksamhet så kontakta gärna SWEAs webbjournalister (se KONTAKT) så kan detta bli ett reportage.

Elisabeth KihlbergVi har nu tittat närmare på Texas där det finns flera gamla svenska kyrkogårdar från 1800-talet som definitivt är värd all uppmärksamhet. Vår SWEA-medlem Elisabeth Kihlberg (Austin) berättar att hon bott i olika städer i USA i över trettio år och landade i Austin, Texas för ett antal år sedan. Elisabeth bjuder in oss att följa med på en historisk resa i våra svenskättlingars fotspår, närmare bestämt till Moline Swedish Lutheran Cemetery i Elroy, Texas, som ligger cirka 15 kilometer utanför Texas huvudstad Austin. På den här kyrkogården vilar några av våra anfäder som invandrade till ”den nya världen” för över hundra år sedan. Elisabeth var med och startade vänföreningen The Friends of Moline Lutheran Church 2012, och tack vare denna kan kyrkogården hållas tillgänglig för allmänheten. På det här sättet hedrar man också några av de människor som kom till den svenska bosättningen i Elroy. Elisabeth berättar att vänföreningen har upptäckt nya delar av kyrkogården som mestadels var överväxt och denna arbetar de med att ta fram. Elisabeth berättar:

Moline Lutheran Cemetery är på intet sätt en av de större kyrkogårdarna. Bland de stora svenska kolonierna i Texas är Palm Valley, Hutto, New Sweden, och Lund. Moline Swedish Lutheran Cemetery var och är inte unik i Texas. Det speciella med Moline är snarare att den är en liten och nästan bortglömd svensk koloni. Efter det att kyrkan revs 1955, hade man problem med skötseln av den befintliga kyrkogården. Då vi inledde arbetet med vänföreningen, blev vi tidigt upplysta om att ett område i närheten också innehöll gravar som tillhörde den svenska kyrkogården. När vi hittade den, befann den sig i ett mycket tragisk, igenvuxet skick, på väg att helt försvinna. Det här området bestod framför allt av omärkta gravar av inhemska jordbrukare samt personer som arbetade på The Swedish Farmers’ Cotton Gin, som låg (och ligger fortfarande) bredvid kyrkogården.

Den svenska invandringen till Texas – en historik

Från omkring 1840-talet och framåt flyttade svenskarna till Texas. Då svenskarna kom till Texas startade de egna små samhällen med skolor, affärer, kyrkor och begravningsplatser och en av dem var Moline Swedish Lutheran Church och kyrkogård. Dessa ”samhällen” erbjöd svenskundervisning långt in på 1900-talet. Den mest kända svenska kyrkan i centrala Texas är Palm Valley Lutheran Church och Cemetery norr om Austin. Där ligger också många av svenskättlingen S.M Swensons släktingar begravda. (Swenson själv hade dock inte något specifikt med Elroy att göra.)

Sven Magnus Svensson, sedermera S.M. Swenson, kom från Barkaryd i Småland till Texas år redan 1836. Swenson var en av de första svenskar som kom till Austin och hade en avgörande betydelse för den svenska immigrationen till området. Han var mycket framgångsrik och köpte stora markområden där han utvecklade rancher som gick under namnet SM Ranches. S.M. Swensons ranch Govalle (efter det småländska uttrycket ”go’ vall”, ”bra betesmark”) ligger i närheten av Austin och hans övriga stora markområden ligger norr- och österut. Han startade också en rad framgångsrika projekt tillsammans med sin farbror, Swante Palm, som kom till Texas 1844.

S.M. Swenson lärde också känna Samuel Houston, som valdes till president för Republiken Texas och senare till guvernör i Staten Texas, när Texas uppgick i USA. Denne Samuel Houston uppmanade Swenson att försöka få andra svenskar att komma till Texas för att bruka marken, och därför reste Swenson mellan Texas och Sverige inte mindre än sexton gånger för att hämta arbetskraft från det gamla hemlandet. Tiderna i Sverige var hårda och svenskarna lockades över Atlanten med förmånliga levnads-och arbetsmöjligheter. Swenson rekryterade företrädesvis svenskar från Småland. Från 1890-talet och framåt började svenskarna komma till Elroy och man räknar med att det var omkring sjuttio svenska familjer som bosatte sig där.

Invandringen hade avstannat kraftigt vid 1910 men den svenska påverkan på Texas är synlig än i dag. Exempelvis heter Austins flygplats Austin Bergstrom International Airport och är döpt efter piloten Earl Bergstrom, son till John Bergstrom som föddes 1868 i Sverige. Kyrkorna i Elroy-området är en värdefull dokumentation av historien och det fanns många kyrkor med olika traditioner i slutet av 1800 och början av 1900-talet. De 70 familjerna i Elroy kunde inte enas om en svensk kyrka, så de var tvungna att bygga tre olika svenska kyrkor, varje med egen kyrkogård; Moline Swedish Lutheran Church (1897), Swedish Evengelical Free Church (1901) och Swedish Baptist Church (1903).

Om Moline Swedish Lutheran Church

Moline Swedish Lutheran Church och dess angränsande kyrkogård var ursprungligen en del av Gethsemane Lutheran Church och byggdes på två hektar mark som donerades till församlingen av Humes Brothers Developers. År 1908 samlade kvinnorna i Moline Swedish Lutheran Church in pengar för att köpa marken bredvid kyrkan och byggde en prästgård till pastorn och hans familj. Byggnaden står fortfarande kvar, även om kyrkan revs efter stängningen 1955. Den svenska befolkningen började flytta från området på 1930-talet och omkring 1950-talet var församlingen för liten för att upprätthålla en egen kyrka. Den resterande delen av församlingen blev medlemmar i Prince of Peace Lutheran Church i Austin och de gick med på att ta hand om Moline Swedish Lutheran Church´s kyrkogård. Många av dess medlemmar hjälpte även till att bevara dokumentation och förvalta den svenska historien.

Moline Swedish Lutheran Church’s vänförening

Numera finns en vänförening för att bevara Moline Swedish Lutheran Church. Den grundades 2012 och Elisabeth Kihlberg berättar att:

När jag efter visst besvär hittade kyrkogården och såg gravstenar med svensk text, där man gjort sig besväret att hugga in Å, Ä och Ö, kändes det rörande, men också sorgligt eftersom kyrkogården befann sig i ett bedrövligt skick. Jag upplevde starkt att jag ville försöka rädda detta stycke svensk historia och göra allt jag kunde för att hitta likasinnade som ville hjälpa till att rädda den från att helt försvinna.

Elisabeth fick hjälp av svenskättlingen David Erickson, auktoriserad revisor, med att sätta upp en non-profitorganisationen Friends of Moline Swedish Lutheran Cemetery, Elroy. Tack vare att ägarna till marken var släktingar till några av de ursprungliga svenska pionjärerna, fick föreningen köpa kyrkogårdsmarken till ett starkt reducerat pris.

Elisabeth säger att då man bedriver ideel verksamhet i USA är sponsorerna en grundläggande förutsättning för att organisationerna ska kunna fungera. Vänföreningen har mottagit ett betyndande bidrag från Barbro Osher Pro-Suecia Foundation och även fått medel från bland andra Burdine Foundation, Swedish Council of America, SWEA Austin samt ett antal enskilda personer som också skänkt pengar. Hjälp har också kommit från Gethsemane Lutheran Church. Hon förklarar:

Vi blev tidigt upplysta om att det på ett område bredvid den svenska kyrkogården, vilket var helt övervuxet med buskar, också fanns gravar som faktiskt tillhörde den svenska kyrkogården. När vi började röja där upptäckte vi enkla gravstenar i cement, vilka skadats svårt av väder och vind och fallande grenar. Många av stenarna hade bara initialer och ett stort antal gravar var enbart märkta med en liten metallskylt där namnen inte längre gick att läsa. Detta var gravar för arbetare vid de svenska gårdarna.

Vänföreningen har inhägnat kyrkogården med ett staket och satt upp en skylt med namnet på kyrkogården. Föreningen har också fått hjälp från oväntat håll. Elisabeth säger att de i höstas exempelvis kontaktades av tre studenter från University of Texas School of Information som ville göra ett arbete på vår kyrkogård för deras magisterutbilning:

De sökte stipendium från en stiftelse som vi inte kände till och som gav oss pengar till att anlägga grusgångar. Studenterna hjälpte oss också med texten till informationstavlorna vid kyrkogården.

Många av svenskättlingarna i Austin träffas regelbundet i flera olika svenska klubbar, föreningar eller släktträffar. Elisabeth inbjöds nyligen att tala om föreningens arbete vid den gamla kyrkogården på The Scandinavian Club of Austin, som numera enbart har svenskättlingar som medlemmar.

Det var rörande att höra om andra vänföreningar, som bildats för att ta hand om andra gamla svenska kyrkogårdar, med och utan kyrkor. En kyrkogård som tillhör en kyrklig församling är privat och har därför inga statliga bidrag. Detta var något som de svenska familjerna inte kunde förutse när de stolt byggde sina kyrkor och anlade kyrkogårdar.

Elisabeth berättar också om ett starkt minne från Alla Helgons dag i november 2013. Då inbjöds alla till en “Tack och Välsignelsehögtid” på den gamla svenska kyrkogården i Elroy:

De lutherska prästerna Karl Gronberg och Fred Krebs ledde en vandring från grav till grav, där en vers lästs upp vid varje grav och en kort presentation hölls över de avlidna. En dov klocka klämtade.

På bilden ses syskonen James, Virgil och Hebbe Walenta framför föräldrarnas grav. Mamman var född Annie Söderlund, pappan hade österrikiskt ursprung.

Både James och Virgil Walenta har nu gått bort. Men de fick uppleva att deras föräldrars grav inte längre var gömd och glömd ute på Moline Swedish Lutheran Cemetery, Elroy, Texas!

Elisabeth Kihlberg och de övriga medlemmarna i The Friends of Moline Lutheran Church gör ett fantastiskt och betydelsefullt arbete för att bevara en del av vårt svenska kulturarv. Om du är i Texas och vill besöka kyrkogården, eller vill veta mera om vänföreningen och dess verksamhet kan Elisabeth givetvis hjälpa till med information, guidning eller annat som kan vara av intresse.

Kontaktuppgifter till Elisabeth: ekihlberg(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Den övervuxna svenska kyrkogården I Elroy, Texas

Den övervuxna svenska kyrkogården i Elroy, som förlorade sin kyrka 1955
Foto: Elisabeth Kihlberg

Den angränsande kyrkogården till Moline Swedish Lutheran Cemetery

Efter arbetsam upprensing kunde vi hitta gamla primitiva graver i den angränsande kyrkogården
Foto: Elisabeth Kihlberg

En "jungel" i den angränsande kyrkogården till Moline Swedish Lutheran Cemetery

Den angränsande kyrkogården såg ut som en djungel.
Här hittade vi gravar som ingen tagit hand om på mycket länge.
Foto: Elisabeth Kihlberg

En metallskylt som visar en grav I anslutningskyrkogården i Elroy, Texas

En metallskylt som visar en grav I anslutningskyrkogården i Elroy, Texas
Foto: Elisabeth Kihlberg

Soderlund gravsten på Moline Swedish Lutheran Cemetery

Vid första besöket vid den svenska kyrkogården slogs jag av hur det höga gräset mellan stenarna, grenarna, buskarna och diverse skräp gav kyrkogården ett helt övergivet och bortglömt intryck.
Foto: Elisabeth Kihlberg

En välsignelsehögtid på Moline Swedish Lutheran Cemetery

Vandring och en kort presentation hölls över de avlidna på Moline Swedish Lutheran Cemetery
Foto: Elisabeth Kihlberg

Skylt om Moline Swedish Lutheran Cemetary

Skylt om Moline Swedish Lutheran Cemetary
Foto: Elisabeth Kihlberg

Länkar till ytterligare information

  • Palm Valley Lutheran Church och Cemetery norr om Austin, där många av S.M Swensons släktingar är begravda. Den ger också en bra överblick över det stora inflytandet i centrala Texas som svenska invandrare en gång hade.
    palmvalleylutheranchurch.org/hist
  • Information om den första svenska kyrkan i Texas, Gethsemane Lutheran Chuch, Austin. Moline Swedish Lutheran Church, Elroy fick hjälp att börja sin verksamhet genom att först få vara annexförsamling till Gethsemane Lutheran Church, Austin
    gethsemaneaustin.org/gethsemanes-story/history/

Arbete med den nya informationskiosk, som är på gång under mars 2015

Kiosken för informationsskyltan

Kiosken för informationsskyltan
Foto: Elisabeth Kihlberg

Informationsskylt om Moline Swedish Lutheran Cemetery