Network Menu

SWEA Professional seminarium i Malmö

Text: Ninna Burgman


>>> Till överblickssidan för alla aktiviteter runt Sverigemiddagen 2015 (på webbplatsen sommar.swea.org)
>>> Till bildgalleriet för SWEA Professional seminariet (på webbplatsen sommar.swea.org)
>>> Till överblickssidan för SWEA Professional (Sidan ligger på webbplatsen swea.org och öppnas i ett nytt fönster)


Monica Hallworth; Foto: Ninna Burgman

Monica Hallworth
Foto: Ninna Burgman

Hemvändarna – Landets största resurs för framtiden?

En passande mötesplats i Malmö var bokad för vårt seminarium på MINC, ”en kreativ och framåtblickande mötesplats för entreprenörer, etablerat näringsliv och akademi”. Monica Hallworth, vice ordförande SWEA Malmö, var moderator, hälsade oss välkomna och först ut fick vi möta två kvinnor som berättade om hemvändandet.

Kristina Lang Falck — nyligen VD för Wirtén Content Agency, Malmö; tidigare Marknadschef för IKEA Kina 2007-2010

Kristina Lang Falck; Foto: Anna Gustafson Bril

Kristina Lang Falck
Foto: Anna Gustafson Bril

Kristinas uppdrag utomlands har varit inom IKEA koncernen och dessutom styrelseledamot av Svenska Handelskammaren i Kina. På seminariet pratade vi mycket om att svenska näringslivet borde bli lite mer internationella. Det finns mycket att lära av affärsrelationer i andra länder.

Kristina tar som exempel;

I Sverige är vi kontrollerade och tar oss sällan friheter om det inte uttryckligen påbjuds. I många andra länder, exempelvis Kina, är allt som inte är uttryckligen förbjudet tillåtet. Känner man till dessa olikheter i synen på regler, så blir mötet enklare och vi lär oss att bli tydligare med vad som gäller på svenska arbetsplatser och samhälle. Jag efterlyser en större nyfikenhet i allmänhet bland svenska beslutsfattare inom politik och näringsliv beträffande vad som är intressant i andra länder. Tror nyfikenhet är viktig för innovation och utveckling.

Kristina beskrev också att;

  • Det känns som om man måste tona ner sin person för att passa in i Sverige efter yrkeslivet utomlands. ”Man är för mycket”
  • Det är lätt att vi ser Sverige genom rosafärgade glasögon. En reflektion över svenska samhället behövs och våra beslutsfattare i de högre befattningarna borde vara mer kritiska till vissa företeelser i vårt samhälle. Vi anser oss gärna oöverträffade vad gäller fina värderingar och förmåga att sköta saker och ting.
Johanna Persson; Foto: Ninna Burgman

Johanna Persson
Foto: Ninna Burgman

Johanna Persson, Global Sales and Marketing Director, Nord-Lock International AB

Johanna berättade om chocken efter flera år utomlands att komma hem och vara raderad från det Svenska samhället, inte anses kreditvärdig och inte ens kunna teckna ett mobilabonnemang. Hon menar också att det kan kännas som en förlust att komma hem till Sverige igen.

Christine Fernström, VD för Mångfald i Arbetslivet, f.d. personalchef i Region Skåne

Christine Fernström; Foto: Ninna Burgman

Christine Fernström
Foto: Ninna Burgman

Christine pratade ur en annan synvinkel. Hon var inbjuden att tala om det uppdrag hon haft i ett projekt stöttat av ESF (Europeiska socialfonden). Projektet handlade om att få arbetsgivare att rekrytera och anställa människor med funktionshinder. Hon berättade om projektet och om hur mångfaldstänkandet fungerade.

En del av Christines arbete innebar att ge nya verktyg till cheferna och arbetsgivarna och att försöka få dem att se utanför boxen. Många av våra fördomar bygger på kunskapsbrist, rädslor och attityder. Här kan man dra paralleller med andra sorters olikheter, t.ex. det som vi hemvändande svenskar upplever efter åren utomlands.

Christine berättade också att i mötet mellan arbetsgivare och arbetssökande fanns en grupp som fungerade som sluss och uppsamlingsplats.

Här kan vi göra en koppling till SWEA Professional. Med SWEAs stora nätverk och vår kunskap om svårigheterna att återvända hem efter arbetet eller vistelsen utomlands kanske SWEA Professional kan utvecklas till ett stöd för många hemvändande Sweor. Kanske till och med att hjälpa till på traven mot ett nytt arbete i Sverige.

Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan

Heidi Avellan, politisk chefredaktör på sydsvenskan; Foto: Kerstin Alm

Heidi Avellan
Foto: Kerstin Alm

Heidi började sitt anförande med att fråga oss vilken den största resursen är i Skåneregionen. Ett av förslagen var människorna. Heidi fortsätter;

Skåneregionen växer snabbt. Vi har en bra infrastruktur. Men för att utvecklas måste vi locka hit kreativa människor. Hur känner vi igen de här människorna, som är duktiga och kreativa?

Heidi visar exempel på en av de sektorer i Malmöregionen som är expansiva; ”Några av de företagen som växer och är kunskapsintensiva är dataspelsindustrin.” Dessa företag attraherar innovativa och kreativa människor.

Skåneregionen har också en stor invandring och då gäller det att få människorna i arbete och ta vara på den utbildning de har med sig. Här måste vi även ta vara på återvändare, med internationell yrkeskompetens, och andra som kommer för att arbeta och kanske har en medföljare som också ska hitta ett arbete.

På slutet avrundade SWEA Internationals ordförande Margaret Sikkens Ahlquist med några ord om att vi lyssnat till värdefulla och intressanta presentationer från professionella kvinnor med arbetserfarenhet från både Sverige och utlandet. Det är viktigt att vi är medvetna om den situation som kan uppstå vid återkomst till Sverige och med hjälp av SWEA kan vi fånga upp och stötta. Margaret tackade också SWEA Malmö för initiativet att arrangera seminariet och deltagarnas applåd visade på uppskattning.

Under SWEA Professional seminarium; Foto: Kerstin Alm

Under SWEA Professional seminarium
Foto: Kerstin Alm

Under SWEA Professional seminarium; Foto: Kerstin Alm

Under SWEA Professional seminarium
Foto: Kerstin Alm