Network Menu

Stipendieutdelningen 2015 i Malmö Rådhus

Text: Ninna Burgman


>>> Till blogginlägg om utdelningen från Margareta Pålsson, landshövding i Skåne län
>>> Till överblickssidan för alla aktiviteter runt Sverigemiddagen 2015 (på webbplatsen sommar.swea.org)
>>> Till bildgalleriet för stipendieutdelning 2015 (på webbplatsen sommar.swea.org)


Moderator för stipendieutdelningen var Emelie Wicklund, SWEA Malmö, som hälsade oss välkomna. Inbjudna från Malmö Stad var Torbjörn Tegnhammar, oppositionsråd i Malmö (M) och landshövdingen i Skåne, Margareta Pålsson. Med oss var också SWEAs grundare Agneta Nilsson.

Marta Stasiak-Górna, vinnare av stipendiet Forskning i svenska språket, litteraturen 2015

Birgitta Huss; Marta Stasiak-Górna, vinnare av stipendiet Forskning i svenska språket, litteraturen; Margaret Sikkens Ahlquist; Agnetta Nilsson
Foto: Kerstin Alm

Först ut var stipendiet Forskning i svenska språket, litteraturen och samhället som delades ut av Birgitta Huss, SWEA Marbella och ledamot i stipendiekommittén, till Marta Stasiak-Górna. Marta berättade att hennes ambition var att lära sig ett helt nytt språk. Valet föll på svenska språket. Martas doktorsavhandling handlar om översättning av talspråk inom litteraturen från svenska till polska. De två svenska författare Marta valde att studera är Håkan Nesser och Åke Edvardsson. På frågan – Varför just deckare? svarade Marta ”Talspråket är ofta mycket levande i deckare.” Marta tittade sedan på två olika polska översättningar och noterade att översättningen varierade rätt mycket. I höst ska Marta vistas en del i Sverige och nästa år ska hon göra klar sin doktorsavhandling. På frågan hur hon hittade SWEAs stipendier svarade Marta att det har varit tidigare stipendiater inom institutionen.

Anna Lorentzon, vinnare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av Interkulturella relationer

Agneta Nilsson; Margaret Sikkens Ahlquist; Anna Lorentzon, vinnare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av Interkulturella relationer; Ann-Marie Gustafson
Foto: Kerstin Alm

Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av Interkulturella relationer delades ut av Ann-Marie Gustafson, SWEA Perth och sammankallande i stipendiekommittén till Anna Lorentzon. Anna tilldelas stipendiet för en studie som inspirerar ungdomar till interkulturella relationer och därmed ökar deras förståelse och uppskattning av kulturell mångfald. När vi frågade hur hennes kommande år ser ut, svarade hon ”Jag kommer att avsluta min masteruppsats i september på Högskolan Väst avdelning; Barn och Ungdomsvetenskap. Parallellt fortsätter min tjänst på Kunskapsförbundet i Trollhättan.” Stipendiet använder Anna för att efterfinansiera resan till Wales, där delar av hennes forskning bedrevs som underlag till masteruppsatsen. På frågan hur hon hittade SWEAs stipendier svarade Anna ”Jag sökte efter stipendier inom Sida och Svenska institutet och hittade indirekt SWEAs stipendier.”

Lana Anikina, vinnare av Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna

Agneta Nilsson; Margaret Sikkens Ahlquist; Lana Anikina, vinnare av Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna ; Ettan Bratt
Foto: Kerstin Alm

Pianisten Lana Anikina Suran tilldelades Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna som delades ut av Ettan Bratt, SWEA Stockholm och ledamot i stipendiekommittén, och Agneta Nilsson. Lana framförde ett stycke på piano och berättade att sina inspiratörer inom musiken varit:

Elena Power, utbildad vid Tasjkents statliga musikhögskola, och Lanas pianolärare från åk 4-9. Elena fick mig att tänka fem gånger extra både teknisk och musikaliskt. Den andra inspiratören är Alexander Korsantia, född i Tbilisi, Georgien, min nuvarande pianolärare. Han visade att man måste våga vara som man är, även om man har en egen stil.

Lana sade också att hon som ung fick höra att hon var begåvad men det var viktigt att någon ställde krav och lyssnade och det har hennes lärare gjort. På frågan -Vilka tonsättare är du inspirerad av? svarade hon ”Bach är en inspiration. Jag lyssnar på hur han behandlar musiken och sedan låter jag känslan och musiken gå igenom mitt eget filter.” På frågan om hur Lanas fortsatta år kommer att se ut svarade hon ”Jag fortsätter studera vid New England Conservatory of Music i Boston och stipendiet kommer att användas för att finansiera studierna.

Vi önskar Marta, Anna och Lana lycka till!

Petra Wadström, Årets Svenska Kvinna 2015

Christina Moliteus; Margaret Sikkens Ahlquist; Petra Wadström, Årets Svenska Kvinna 2015; Agneta Nilsson
Foto: Kerstin Alm

Christina Moliteus, SWEA Global och sammankallande i kommittén, hade den stora äran att presentera Årets Svenska Kvinna 2015 Petra Wadström, uppfinnare, designer och entreprenör. En svensk kvinna som med sin uppfinning, Solvatten, varit med och satt Sverige på kartan. Via ett bildspel som Petra presenterade kunde vi se hur denna svenska uppfinning förbättrat vardagslivet för många människor i utvecklingsländer och då framförallt kvinnor och barn.

Solvatten är ett kombinerat vattenrenings och solfångarsystem och har vanligtvis används i situationer där vattenresurserna är knappa och förorenade. Rent vatten är en förutsättning för god hälsa och att få tvätta sig i varmt vatten utan att behöva elda är bra för både miljön och välbefinnandet.

Våra varmaste gratulationer till Petra.

Se flera bilder från Sverigemiddagen på SWEAs webbplats Sommar i Sverige, http://sommar.swea.org/, under Sommaren i Backspegeln.