Network Menu

SWEAs årsmöte 2016 i Toronto

Text: Christina Hallmert

SWEAs IÅM 2016; Foto: Margaret Sikkens Ahlquist

SWEAs IÅM 2016; Foto: Margaret Sikkens Ahlquist

Margaret_tackas

Christina Hallmert, SWEAs ordf., överlämnar en bok till Margaret Sikkens Ahlquist om Margarets tid som ordförande (2012-2015); Foto: Pia Wennerth

Under tre ganska kalla dagar i april träffades SWEA Internationals styrelse i Toronto för att förbereda och genomföra sitt årsmöte.

Mötet var förlagt till Chelsea Hotel i centrala Toronto. Under två dagar sammanträdde styrelsen tillsammans med rådgivare och kommittéledamöter och diskuterade frågor rörande våra regioner och avdelningar, stadgar, ekonomi samt vår verksamhet generellt.

Kvällarnas program var omsorgsfullt planerade av vår värdinna, Barbro Westin, avgående regionordförande (RO) i MAME, och inkluderade middag på CN Tower på torsdagskvällen, middag i en Toronto Sweas vackra hem på fredagen samt utflykt på lördagen efter årsmötet.

Årsmötet genomfördes utan anmärkningar efter en grundlig förberedelse av samtliga i styrelsen med hjälp av våra rådgivare under förmötesdagarna. Margaret Sikkens Ahlquist, vår f.d internationella ordförande, sammanfattade sitt sista år som ordförande i SWEA International och avtackades precis som Annette Åsberg, vår f.d. vice ordförande. Detsamma gällde våra avgående RO varpå nya styrelsemedlemmar hälsades välkomna.

Året som gått bockades av genom godkännande av alla rapporter och redovisningar som inkommit från vår skattmästare, vår administration, sammankallande i kommittéer och regioner. Våra kommittéer fylldes på med nya namn och våra tre stipendiater och Årets Svenska Kvinna 2016 blev officiella.

På lördagseftermiddagen då årsmötet var avslutat begav sig många av deltagarna på utflykt till Niagarafallen med buss. Dagen avrundades med besök på en vingård i det bördiga området kring Lake Ontario där vi också serverades middag. Platsen var underbart vacker och solen höll sig kvar länge i det vackra rummet som reserverats för oss och där vi åt vår utsökta måltid och sjöng svenska visor i bästa SWEA-anda. När mörkret fallit över sjön och ängarna körde bussen tillbaks oss till hotellet varifrån vi dagen efter skiljdes åt.

Styelesen på IÅM i Toronto; Foto: Privat

Styelesen på IÅM i Toronto; Foto: Privat