Network Menu

”I mina förfäders spår”

Text: Paula F Hasselgren, sammankallande i Interkulturella stipendiekommitteen

Elin Marakatt med renar; Foto: Privat

Elin Marakatt med renar; Foto: Privat

2017s mottagare av Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för interkulturella studier heter Elin Marakatt, hon är 27 år och kommer från en samisk renskötande familj i en liten by utanför Karesuando. Karesuando är Sveriges nordligaste tätort, den ligger knappt 30 mil norr om polcirkeln och ca 130 mil från om Stockholm, rent geografiskt är det där bara Torne älv som skiljer Sverige från Finland. Elins modersmål är nordsamiska, ett språk som påminner mer om finska än svenska, svenska fick hon lära sig först i skolan.

När Elin växte upp fanns självklart inte samma utbud av organiserade aktiviteter som många av oss andra kunnat erbjuda våra barn utan Elin lekte mycket i naturen med sina kompisar och hon läste och skrev en hel del och tyckte att det var roligt att höra de äldre berätta om hur det var förr. Hon har alltid varit delaktig i familjens renskötsel och därmed har hon på ett naturligt sätt kommit att intressera sig för den samiska kulturen, traditionerna och samernas villkor och liv förr och nu.

Sami byn som Elin satt upp under SWEA Torontos julmarknad; Foto: Cia Leander

Sami byn som Elin satt upp under SWEA Torontos julmarknad
Foto: Cia Leander

Under gymnasiet fördjupades intresset när hon, för sin gymnasieuppsats, forskade i hur hennes förfäder hade levt sina liv som samiska nomader i gränslandet mellan Sverige och Norge och det resulterade i en uppsats med rubriken ”I mina förfäders spår”.

På universitetet studerade hon etnologi och kulturanalys och kom att göra sin praktik på Trömsö museum som har en rik källa av samlingar och som också är kopplat till universitetet i Tromsö och där man idag har ett knappt 30-tal forskare knutna till sig.

Tack vare SWEAs stipendium får Elin nu möjlighet att uppfylla en av sina drömmar, nämligen att forska på heltid som gästforskare vid Tromsö museum. Elin hoppas att hon skall kunna dokumentera och föra det samiska kulturarvet vidare till kommande generationer men också att lära oss andra om den samiska kulturen, kortfattat så drömmer hon om att kunna skriva böcker både inom kulturförståele och historia men också skönlitteratur och poesi!

Vi önskar Elin varmt lycka till!

NB. I Forum 2/2017 kan ni läsa mer om Elin och samerna i Sverige.