Network Menu

En av oss: Margot Björck

Text: Sofia Solfors, SWEA Milano
Foto: Privat

Hej Margot Björck, sammankallande i SWEAs nya kommitté för BUS, vem är du?

Margot Björck på jobbet

Margot på jobbet

Margot skrattar, ”ja, vem är jag”? Hon berättar: ”Jag är uppväxt i Göteborg, med två universitetslektorer i pedagogik till föräldrar, så intresset för lärandet kom till vid köksbordet hemma i barndomshemmet i Mölndal. Läsning, lärande och att studera, var oerhört viktigt i min familj och något som följt mig genom livet”, säger Margot.

För dig som glömt bort SWEA-projektet BUS, låt mig få friska upp minnet lite grand. Den tidigare projektgruppen, som godkänts av SWEA Internationals styrelse 2012, blev egen kommitté vid årsmötet i San Francisco tidigare i år. Mer information finns på kommitténs webbplats; bus.swea.org/

På webbplatsen beskrivs BUS såhär: Barn utomlands och svenska språket (BUS) är ett SWEA-projekt som drivs för att hjälpa föräldrar utanför Sverige med att föra vidare svenskan till sina barn och stötta barnens flerspråkighet. Projektet utbildar och inspirerar föräldrar genom webbinarier, språkmöten och en artikelserie i SWEA Forum.

Margot bor sedan snart 10 år i Rom med sin italienska man och två döttrar. Hon har ett förflutet inom språkresekoncernen EF, där hon jobbat i både Stockholm, Amsterdam och London, dit hon blev rekryterad som Europachef av Trafalgar Tours inom The Travel Corporation. ”Det var verkligen ett toppjobb som jag egentligen inte ville ha från början”, säger Margot, ”och det blev en riktigt tumultartad start då jag började arbetet i London den 29 augusti 2001, knappt två veckor före 11 september inträffade”. ”Du kan ju tänka dig”, säger hon, ”jag som skulle utveckla konceptet, fick istället ägna tiden åt att säga upp folk och downsiza, men så fick det bli”.

När Margot fått sin första dotter och pappan samtidigt blev svårt sjuk, beslutade hon sig för att säga upp sig och flytta hem till Sverige för att vara närmare sin familj. Där födde hon dotter nummer två och började en magisterutbildning i ”Antikens kultur och samhällsliv”. Efter åtta månader hemma i Sverige, bestämde sig familjen ändå för att pröva på att bo i Italien och flyttade till Rom. Det blev studier på distans i stället, som Margot fortfarande planerar att följa upp och doktorera i ämnet kring barns lekar i antiken. Vilka lekar lekte man redan då, som fortfarande finns idag till exempel? Liknande ”Bulleri bulleri bock”. Vad gör att vissa lekar lever vidare? Det vill Margot gärna forska i mycket mer.

Margot arbetar också sedan länge med föreningen Barnpedagogiskt forum, med säte i Göteborg. Hon anordnar möten och är tolk för föreningens studieresor till Italien, dit 70-80 förskollärare kommer varje år. Föreningen arbetar också med det EU-finansierade projektet BRIC ”Young children, public spaces and democracy” – ett treårigt forskningsprojekt som studerar vad som händer när barn får vistas mer i offentliga miljöer, såsom bibliotek, kyrkor och skolor. ”Våra studier visar att det sätter spår i barnen för alltid när man interagerar med människor och platser i sin sociala omgivning”, säger Margot, ”det är viktigt för barnen att växa upp och bli engagerade samhällsmedborgare”.

Hur blev du engagerad i SWEA?, undrar jag.

”Jag gick med i SWEA när jag flyttade till Rom”, berättar Margot. ”Tidigare hade jag varken tid över eller kände behov av det”. Men när jag väl gått med kändes det så självklart och jag undrade varför jag inte gått med tidigare”. Hon har varit redaktör för SWEA Roms tidning Colosseum, medlemsansvarig och ordförande. I Rom är hon mest känd som ”luciafröken”, då hon i många år varit sångfröken i Svenska skolan som anordnar luciatåget varje år.

Vem blir nästa års BUSa?

”Ja du”, säger Margot. Det är ett av många projekt vi arbetar med i BUS-kommittén, möjligheten att dela ut utmärkelsen Årets BUSa. Precis som Årets Svenska Kvinna (ÅSKa) skulle vi i framtiden vilja dela ut Årets BUSa till en person som på ett aktivt sätt arbetat med att främja svenska språket, lärande och läsning för barn utomlands. Det vore en dröm för oss i kommittén”, säger Margot.

Margot är stolt över att båda hennes döttrar pratar flytande svenska. Det är ju en utmaning när ens barn växer upp utomlands. Det kommer inte av sig själv utan kräver arbete och att vara konsekvent, vilket inte alltid är det lättaste. Dessutom bokläsning i mängder, utöver vanligt skolarbete, och alla föräldrar vet att i perioder i barns liv kan det vara svårt att kräva detta. Margot säger att hon varit tuff och konsekvent, lite jobbig ibland, skrattar hon. ”Men, pappa pratar italienska och jag svenska, så är det bara”, säger hon krasst. Vid matbordet pratas båda språken hela tiden, växlande beroende på vem man pratar med. De enormt långa italienska sommarloven tillbringas alltid i sommarhuset i Bohuslän, vilket självklart hjälpt till att hålla svenskan vid liv.

Eftersom främjandet av det svenska språket är en av grundpelarna inom SWEA, är BUS självklart ett otroligt viktigt led i detta. Att säkerställa det svenska språkarvet till våra barn kräver ibland råd och stöd. Vi hoppas att BUS ska kunna finnas med och stötta de föräldrar som behöver, men samtidigt kunna bidra med inspiration och tips till såväl föräldrar som mor- och farföräldrar som vill prata svenska med sina barnbarn.

Är du intresserad av att arbeta med BUS inom SWEA? Hör av dig till Margot på: bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Margot Björck med hela familjen

Margot Björck med hela familjen

Margot Björck på jobbet med barnen

Margot på jobbet med barnen

Margot Björck med sina döttrar

Margot med sina döttrar

Margot Björck i folkdräkt

Margot i folkdräkt

Margot Björck på jobbet

Margot på jobbet

Margot Björck med SWEAs grundare, Agneta Nilsson

Margot med SWEAs grundare, Agneta Nilsson