Network Menu

Intervju med Kristin Adelgren Hackenbroch, SWEA Köln/Bonn

Fem nya AOs kommer igång >>>
Intervju med Agneta Melin, SWEA Stockholm >>>
Intervju med Anna Seefeldt, SWEA Singapore >>>
Intervju med Ariane Heffernan, SWEA Chicago >>>
Intervju med Cecilia Ogvall, SWEA London >>>
Intervju med Kristin Adelgren Hackenbroch, SWEA Köln/Bonn


Kristin Adelgren Hackenbroch; Foto: MLP

Kristin Adelgren Hackenbroch; Foto: MLP

Vad ser du mest fram emot i din nya roll?
Att lära känna fler medlemmar, SWEAs organisation och andra engagerade, att kunna knyta kontakt med bl.a. universiteten och Svenska konsulatet för att stödja SWEAs syfte.

Finns det något du är lite tveksam inför?
Hur tiden ska räcka till livets alla pusselbitar: familj, arbete, fritid/vänner samt SWEA?!

Har du/ni tänkt att utbilda den nya styrelsen?
Vi har nya och gamla medlemmar inom styrelsen. De erfarna kan dela med sig av sina kun-skaper. De olika ansvarsområdena finns även väl beskrivet på SWEAs hemsida i interninfo.

Har ni ett särskilt program för första styrelsemötet, eg brainstorming?
Det underlättar att ”prata ihop sig”, vad ser man fram emot, vad vill man åstadkomma i sin nya roll.

Har du några funderingar på hur du helst vill hålla kontakt med medlemmarna?
Genom olika ”kanaler”. Vissa besöker aktiviteter, andra läser hellre i Nyhetsbrevet eller andra sociala medier över SWEA. Vi försöker erbjuda ett brett program för att täcka upp olika in-tressen, det fortsätter vi med under 2018.

Vad gör ni Sweor i Köln/Bonn som du tror är helt unikt för just er avdelning?
Det finns två årliga aktiviteter, midsommarkransbindning med IKEA och Luciamarknad i Rech där vi säljer på marknaden och organiserar Luciatåg. Då får vi dela med oss av en del av svensk tradition.

Vad uppskattar du mest med att vara en Swea?
Vad jag tycker är särskilt intressant med SWEA är att vi träffas över åldersgränser, oavsett aktivitet. Vi befinner oss alla i olika livsfaser och vi har riktigt roligt ihop!

Berätta lite om dig själv.
Varifrån i Sverige kommer du och hur länge har du bott i Köln/Bonn?
Har du bott på andra platser utanför Sverige?

Jag är uppvuxen i Karlskrona, studerade i Uppsala och arbetade i Stockholm innan flytten till Köln 2001. Efter studenten var jag au-pair i Kalifornien, USA och jag studerade 2 terminer i Lausanne, Schweiz. Där träffade jag min man som kommer från Bonn. Vi har en son (14 år) och en dotter (11 år). Jag arbetar som Personalvetare inom bilindustrin. Vi tillbringar ett par veckor varje sommar på Öland, vårt smultronställe.

Hur länge har du varit med i SWEA och vilka andra roller har du haft inom organisationen?
Medlem sedan 2001, invald som sekreterare 2015.

Sist men inte minst, har du pluggat på stadgarna?:)
Det har jag gjort!

bridge-3138481_1280

Public domain via Pixabay