Network Menu

Ny redaktör för SWEA Forum

Tillbaka till ingressen >>>
Introduktion av SWEA Forums nya redaktör
Introduktion av SWEA Forums nya layoutansvariga >>>


Bästa Sweor runt om i världen!

Kerstin Dahl, Redaktör SWEA Forum

Kerstin Dahl, Redaktör SWEA Forum

Jag heter Kerstin Dahl och är ny redaktör på SWEA Internationals tidning Forum. I den senaste tidningen skrev avgående redaktör Elsa Maréchal i sin ledare att det var dags att lämna över stafettpinnen till nästa redaktör – och jag tog den.

En kort presentation om mig:

Under mina yrkesverksamma år har jag arbetat inom hotellbranschen i ganska exakt 30 år innan vi flyttade utomlands. Var verksam inom hotellreception, konferens/försäljning och delvis restaurang. De sista 10 åren på min senaste arbetsplats fick jag även möjligheten att arbeta på hotellets ekonomiavdelning med leverantörs – och kundreskontra och bokföring.

Sommaren 2013 förändrades livet totalt för mig och min familj i och med flytten från Sverige till Singapore via makens arbete. Vi var båda 54 år och inte purunga längre. Våra döttrar, då 13 år och 16 år, såg fram mot några utlandsår med skräckblandad förtjusning. För er Sweor behöver jag inte närmare gå in på alla omställningar som drabbar en när man påbörjar ett liv som expat – ni vet.

Att SWEA skulle bli en del av mig var jag fast besluten om redan från början. Jag ville gärna ta tag i något inom SWEA och fick möjligheten att vara med på ett redaktionsmöte på avdelningens tidning SWEA Magazine Singapore. Tidningsvärlden blev en helt ny värld för mig. Fast i frivillig form och för mitt eget nöjes skull.

Kerstin Dahl: Reporter på spåret; Foto: Privat

Reporter på spåret. Jag skrev mycket under rubriken Upplev Singapore under mina år där.
Foto: Privat

Redaktionen blev extra stolt vid denna tidpunkt då tidningen utsågs till segrare av SWEA Internationals redaktionstävling 2013 vid världsmötet i Bologna i oktober samma år. Sagt och gjort: mina små, trevande notiser i början blev så småningom resereportage från olika resmål i regionen och artiklar om Singapore. En ny roll som redaktionssekreterare skapades och den passade mig perfekt, samtidigt som jag fortsatte med att skriva för tidningen också. Mina två sista år i Singapore gick jag även med i webbredaktionen och var också webbansvarig en tid.

Under sommaren 2017 gick familjens flytt vidare till Jakarta i Indonesien. En helt annan del av Asien än Singapore. Här finns ingen SWEA-avdelning då den svenska kolonin är väldigt liten, men istället finns Nordic Club Jakarta som är en nordisk familjeklubb för medborgare från de nordiska länderna. Min familj är medlem i den och jag är även webmaster i klubben.

Jag tillhör fortfarande SWEA Singapore då det är min närmaste avdelning. Jag har en hel del SWEA – vänner kvar där. Vem vet, efter Jakarta kanske flytten går vidare till ett land med en SWEA-avdelning igen. Om inte, så finns SWEA Global.

Men för uppdraget som redaktör för SWEA Forum behöver jag inte vara bosatt i ett land med en SWEA-avdelning. Det räcker med att jag finns med i den alltmer digitala världen och att jag ändå kan känna den fina SWEA-gemenskapen med orden Världsvid vänskap – Global kompetens – Lokalt stöd.

Med hopp om ett gott samarbete och intressanta och fängslande artiklar och reportage från er andra därute i SWEA-länderna, ska det nog även i fortsättningen bli en intressant och inspirerande tidning för alla våra medlemmar.
Bästa hälsningar,

Kerstin Dahl
Redaktör SWEA Forum från och med nummer 1 vår/sommar 2018

Kerstin-Dahl med familjen i Singapore; Foto: Privat

Med min familj make Anders och döttrar Maria o Christine o vår Singapore Special, gatuhunden Foxy som vi adopterat
Foto: Privat

Kerstin-Dahl med familjen i Singapore; Foto: Privat

I Gardens by the Bay, Singapore med make Anders och äldsta dottern Christine
Foto: Privat

Kerstin Dahl och yngsta dottern på ön Malapascua, Filippinerna; Foto: Privat

På ön Malapascua, Filippinerna med min yngsta dotter Maria
Foto: Privat