Network Menu

Nya SWEA Kommittéer

Under SWEA Internationals årsmöte 2018 bildades tre nya kommitteer som ska föra SWEAs arbete framåt inom specifika områden: donationer, BUS och kommunikation. Här berättar respektive sammankallande lite om det jobb de vill åstadkomma under det kommande året med de olika kommittéerna.
Networking women; Public Domain via Pixabay

Public Domain via Pixabay

Donationskommittéen

Katarina SilfverskiöldSWEAs syfte och mål är att föra ut Sverige och svensk kultur, traditioner och språk i världen. Donationskommitténs målsättning är att få avdelningarna ute i SWEA-världen att se vilka möjligheter de har att bidra till att uppfylla det syftet. Potentialen är enorm och det är bara fantasin som sätter gränser; alla avdelningar har sitt sätt och sina möjligheter. Det optimala är om alla avdelningar oberoende ekonomi, känner att de på ett eller annat sätt kan uppfylla SWEAs syfte och bidra till att sprida SWEAs budskap runt om i världen.

Vi i Donationskommittén finns till för att hjälpa avdelningarna med det här, så hör av er till oss – ring eller maila, vi finns för er!

Katarina Silfverskiöld (smk) och Johanna Davis, Donationskommittén
e-post: donationcommittee(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

BUS-kommittén

Margot BjörckBUS-kommittén utgår från projektgruppen BUS, Barn utomlands och svenska språket, som under 2012-2017 arbetade för att genom olika initiativ stödja Sweor runt om i världen avseende deras barn och ungdomars svenska språkutveckling.

Kommittén består av följande medlemmar: Margot Björck (sammankallande), Anna Centerman, Linda Ström och Gunilla Zeballos.

Vårt uppdrag:

 1. Kommittén ger stöd och vägledning till avdelningarna i frågor om tvåspråkighet/flerspråkighet och utlandssvenska barn och ungdomars svenska språkutveckling
 2. På uppdrag av styrelsen kan kommittén ombedjas genomföra studier och projekt inom särskilda områden
 3. Kommittén håller webbplatsen uppdaterad (bus.swea.org)

Margot Björck, smk BUS kommittén
e-post: bus(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Kommunikationskommittén

Karin Högman

SWEAs nya kommunikationskommitté som i dagligt tal kommer att kallas Komkom. Ett nytt jättespännande uppdrag där jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från mitt professionella liv som kommunikatör.

Den nya kommittén samverkar i kommunikationsfrågor genom att planlägga SWEAs interna och externa kommunikation under året. Kommittén består av 8 medlemmar med individuellt ansvar och följande funktioner:

 • Redaktör SWEA Forum, Kerstin Dahl
 • Redaktör SWEA-Nytt, Katarina Rönnlund Wright
 • Webbredaktör, Vicki L. Almstrum
 • Visuell identitet och formspråk, Karin Högman
 • Mediakontakter, Helen Rennie Smith
 • Sociala medier, Anna Gustafson Bril
 • SWEAs administration, Katri Olander
 • SWEA Internationals styrelselänk, Sofia Solfors

Under året så kommer vi att fokusera på att utveckla den visuella identiteten (tidigare kallat PR material) genom att sätta ett nytt grafisk formspråk för SWEA. En röd tråd som ska löpa genom alla kommunikationskanaler. Det kommer att resultera i att allt kommer att få ett nytt utseende under en tvåårsperiod.

Roligt är att det är så många som är engagerade i arbetet då varje kommittémedlem har sin egen grupp som hjälper till att bidra till ett nytt tidsenligt SWEA uttryck.

Jag ser verkligen fram emot att få arbeta med så kompetenta och idédrivna kommittémedlemmar och brinner du också för kommunikation, layout eller medierelationer och vill vara med och bidra så hör av dig till mig,

Karin Högman, smk Kommunikationskommittén
e-post: kommunikation(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org