Network Menu

En av oss: Margaret Sikkens Ahlquist

Text: Sofia Solfors, SWEA Milano och Sekreterare i SWEA International
Foto: Privat

SWEA-minne med Margaret Sikkens Ahlquist, Internationell Ordförande 2012–2016

Sofias intervjuserie av alla f.d. internationella ordförande i SWEA fortsätter med Margaret Sikkens Ahlquist, SWEAs tionde Internationella Ordförande, 2012–2016.

Hon är en SWEA-kändis för många av oss medlemmar, efter fyra år som SWEA Internationals ordförande mellan åren 2012–2016. Sedan dess sitter Margaret Sikkens Ahlquist som Past President med i valberedningen och fortsätter där sitt viktiga arbete för SWEA genom att arbeta med rekrytering av nya styrelseledamöter och kommittémedlemmar. Valberedningens arbete är grundläggande för att hitta de frivilliga medlemmar som vill arbeta och lägga ner sin tid och energi på SWEA. Margaret poängterar vikten av att man förstår sitt uppdrag och att rätt kvinna hamnar på rätt plats i organisationen. Hennes mångåriga erfarenheter som gymnastikledare och föreningsaktiv inom gymnastiken på hög nivå, både i Sverige och internationellt, gör att hon är en naturlig ledarperson som sakligt berättar om sina erfarenheter inom SWEA. Förutom uppdraget inom valberedningen har hon också under de senaste fyra åren varit sammankallande i Kommittén för Årets Svenska Kvinna.

Margaret är född i Stockholm och utbildade sig på Gymnastik och Idrottshögskolan, GIH. Hon har dessutom studerat vuxenpedagogik på universitetet i Linköping. Studier som givit henne verktyg och kunskaper att naturligt leda människor, inte bara i gymnastiksalen. Hur hamnade hon sedan i Holland då? Jo, hon var instruktör på en internationell gymnastikkurs i Portugal 1990, med deltagare från hela världen. En av de holländska killarna var lite extra intressant och tycke uppstod. Det blev många dyra telefon- och reseräkningar innan de gifte sig i den vackra parken vid folkhögskolan Lillsved, där Margaret då arbetade som gymnastiklärare och administratör. Efter giftermål och barnafödande i Sverige flyttade Margaret ner till maken i Holland samtidigt som hon hade en fot kvar i Sverige med hus och uppdrag för Svenska Gymnastikförbundet. Genom kontakter i svenska klubben och svenska skolföreningen kom hon i kontakt med SWEA Holland, som hade startat 1992. Hon började läsa holländska för invandrare, hon menar att holländare är bra på språk och hon ville såklart inte vara sämre.

Margaret beskriver sig kort och gott som föreningsmänniska. Hon har ett stort engagemang och intresse för människor, som genom åren lett till roller i elevrådet, olika styrelser, idrottsorganisationer och senare inom SWEA. Hon blev invald i styrelsen i SWEA Holland 2006 och satt först ett år som ledamot innan hon blev avdelningsordförande 2007. Det sammanföll med att SWEA Holland skulle arrangera världsmötet i Amsterdam. Som van organisatör passade det Margaret som handen i handsken att arrangera ett stort möte. Hon höll i anmälningarna och slogs direkt av att alla Sweorna var så oerhört positiva. ”Jag tror aldrig jag fått så många skriftliga kramar som från Sweorna”, skrattar Margaret.

Världsmötet innebar också den första kontakten med SWEA International. När Åsa-Lena Lööf skulle sluta som Internationell ordförande inledde Margaret en dialog med valberedningen. Man måste förstå uppdraget på djupet, att vara ordförande i SWEA är en stor roll att ta på sig. Det gäller att ha respekt och intresse för styrelsen och organisationen, menar Margaret. Så blev hon vald till ordförande 2012 med en klar ambition att SWEA skulle vara en öppen, tydlig, kommunikativ, modern och professionell organisation. Att ha en tydlig struktur från centralt håll bidrar till att öka professionalismen. Hon berättar hur hon gillar ordning och reda och ser till att skaffa sig koll på situationen.

Att ha en tydlighet med dokument var viktigt för henne, på så vis kunde man uppvisa transparens och ordning samtidigt. Kommunikation är superviktigt, säger hon med eftertryck! En ordförande i SWEA International är tillgänglig för medlemmarna i stort sett dygnet runt, vi sitter i olika tidzoner och helt olika livssituation. Margaret berättar ”Det spelade liksom ingen roll om det var söndag, jag ville vara tillgänglig och föra en dialog med medlemmarna.”

Hon uppskattade oerhört att hennes styrelse bestod av individer som tänkte själva och inte var en samling ja-sägare. Hon uppmanade alla att vara pålästa och kunniga och att tänka en gång extra innan man uttryckte sig, då blir arbetet stabilt och genomtänkt. Hennes stora kunskap och erfarenhet från frivilliga organisationer kom väl till pass inom SWEA, där det är viktigt att kunna kommunicera och hitta vägar för att jobba tillsammans. När Margaret tillsattes byggdes den webbsida som vi haft sedan dess upp, man samlade alla viktiga dokument på ett ställe på webbsidan (interninfo) och man började arbeta med sociala medier. Det var också tid att förändra SWEAs kansli, som fram tills dess haft en egen lokal och två deltidsanställda som varit placerade i San Diego. Istället skapades ett virtuellt kontor och man övergick till att arbeta med konsulter, som vi gjort sedan dess. Styrelsen uppdaterade riktlinjer och arbetsbeskrivningar, som sagt, en tydlighet i våra dokument var viktigt. Med hjälp av erfarna och kunniga Sweor översattes också avdelningsstadgarna till svenska, vilket gjorde det lättare och mer tillgängligt för vissa.

Det var viktigt att prata med medlemmarna och ha en vilja att hitta passande lösningar, men också viktigt att kunna peka med hela handen när det behövdes. Genom sina många resor hade Margaret möjligheten att möta några av avdelningarna på deras hemmaplan, vilket gav möjligheten att lära känna organisationen ännu bättre. Där upplevde hon också skillnader mellan avdelningarna, vissa är så tydligt en del av den stora internationella organisationen och andra lever mer i sin egen bubbla. Här är det viktigt att se värdet av att kommunicera med varandra och förstå ens olikheter och trots dem kunna verka i samma internationella organisation. Margaret menar att SWEA är en modern organisation som lever i samtiden och följer med i utvecklingen, vilket självklart är viktigt för framtiden och tillväxten. ”Den höga professionella nivån på vår verksamhet gör att unga tjejer förstår att många av våra medlemmar är yrkesarbetande eller har varit det. Kvalité är också den åldersspridningen vi har där årsrika Sweor med sin erfarenhet kan vara ett bra stöd för våra unga medlemmar”. Ordet ”årsrik” kommer från vår årsrikaste riksdagsledamot, Barbro Westerholm.

Vad är SWEAs viktigaste uppgift? frågar jag. Margaret svarar snabbt. ”SWEAs viktigaste uppgift är att erbjuda en plattform för utlandsboende och hemvändande svenskor. Våra värdeord säger allt; Världsvid vänskap, global kompetens, lokalt stöd. Det förenar oss. Med svenskor får man en helt annan vänskap, som är oerhört viktig. Jag har fått många av mina bästa vänner inom SWEA och jag skrattar aldrig så mycket någon annanstans som i SWEA-sammanhang”, avslutar Margaret. ”SWEA är som en injektion av positiva upplevelser för mig.”

Under IÅM i Toronto; Foto: Privat

Christina Hallmert, SWEAs ordf., presenterar Christina Hallmert, SWEAs ordf., överlämnar en bok till Margaret Sikkens Ahlquist om Margarets tid som ordförande (2012-2015); Foto: Privat

MSA-Course-Namibia

Margaret under en kurs i Namibia

MSA-VM2007-Amsterdam1

Margaret under VM2007 i Amsterdam

MSA-VM2007-Amsterdam2

Margaret under VM2007 i Amsterdam

Fem IOs; Foto: Anna Gustafson Bril

Fem IOs under VM2015 — från vänster Louise Enhörning, Vanja Haley, Agneta Nilsson, Margaret Sikkens Ahlquist, Christina Moliteus; Foto: Anna Gustafson Bril