Network Menu

SWEAs bidrag till scenkonsten

Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna – ett avstamp för unga lovande artister

Sedan 2004 har SWEA International genom Sigrid Paskells stipendium i scenkonsterna bidragit till att svenska unga artister har kommit igång med sina karriärer. Sigrid Paskell, som var med och startade både SWEA Hawaii och SWEA Las Vegas, gick bort 1998 och testamenterade hela sin kvarlåtenskap till SWEA med önskan om att man skulle använda pengarna till en stipendiefond för scenkonsterna. Några år senare etablerades fonden och stipendiet och den första stipendieutdelningen hölls vid SWEAs 25-årsjubiléum 2004.

10 000 USD är en summa som kan betyda mycket för artister med merkostnader för lektioner, repetitioner, instrument, dans- och scenkläder, för att inte tala om resor i samband med auditions. Bakom varje artists karriär ligger ett stort och kostsamt arbete med att utveckla och vårda talangen.

Som ny sammankallande i Paskellkommittén har jag kontaktat stipendietagarna för att höra var de står idag i karriären och vad stipendiet har betytt för dem. Det är väldigt glädjande att höra vad vi Sweor bidrar till. 2017 års mottagare, till exempel, är dansaren Agnes Rosendahl och hon har just gått ut gymnasiet och har fått en anställning på Det Kongelige Teater i Köpenhamn. Agnes berättar att hon tack vare stipendiet kunde avsluta sin utbildning i Köpenhamn och delta i sommarkurser i London och Paris.

För sångerskan Sanna Gibbs var stipendiet, som hon fick 2012, ett erkännande att hon var inne på rätt väg och det stärkte hennes tro på sig själv. Så var det även för skådespelaren Nils Wetterholm, 2018 års stipendiat: ”Det gav mig en enorm bekräftelse och jag vågade gå ut i skådespelarbranschen med högt självförtroende trots den tuffa konkurrensen” berättar han. Förra årets stipendiat, cellisten Daniel Thorell, går sista året som diplomstudent på Norges Musikhøgskole i Oslo. Han berättar att hans karriär har tagit fart under det senaste året och att han genom Paskellstipendiet har haft möjlighet att resa på tävlingar och kurser mer frekvent. Han ämnar fortfarande använda stipendiet till ett inköp av en ny cellostråke, men har ännu inte hittat den rätta.

Idag överöses vi av talangtävlingar på tv och filmklipp på nätet där barn och ungdomar trots sin låga ålder visar prov på avancerade artistiska utföranden. Det är ganska sällan man ser just svenska talanger i dessa klipp, men tro inte att svenska unga är mindre begåvade. Skolor och pedagoger runt om i Sverige undervisar barn och ungdomar på elitnivå. Dansare och instrumentalmusiker börjar ofta träna och studera då de är barn, medan skådespelare och sångare oftast inleder sina avancerade studier i sen tonår. Är man uppvuxen på en ort där man satsar på unga talanger inom scenkonsten får barnen en skjuts och annars är det familjen eller vänskapskretsen som kan upptäcka talangerna och hjälpa dem.

Paskellstipendiet riktas till svenska unga lovande artister på hög nivå i början av deras karriär och kan på det sättet ge en skjuts på en redan utstakad bana, då det stora arbetet med utbildningar och vägval redan har tagits. Eftersom man inte kan söka stipendiet har vi en kommitté med Sweor som är väl bevandrade inom scenkonsten i Sverige och som tar fram intressanta namn att nominera. Dessutom kan alla Sweor världen över sända in nomineringar. Kommittén gör sedan ett urval av alla nominerade och överlämnar beslutet åt en kvalificerad jury.

Under en rullande fyraårsperiod ges stipendiet ut i sång, dans, teater och instrumentalmusik och till hösten inleds kommitténs spännande engagemang för att ta fram stjärnskott inom dans för 2021 års stipendium.

Katarina Agorelius, sammankallande i Paskellstipendiets kommitté

Läs mer om tidigare stipendiater på webbplatsen om Paskells stipendium >>

Sanna Gibbs, Paskell stipendiat 2012Sanna Gibbs
2012, sång; Foto: Privat

Agnes Rosendahl, Paskell stipendiat 2017Agnes Rosendahl
2017, dans; Foto: Privat

Nils Wetterholm, Paskell stipendiat 2018Nils Wetterholm
2018, teater; Foto: Privat

Daniel Thorell, Paskell stipendiat 2019Daniel Thorell
2019, instrumentalmusik; Foto: Privat