Network Menu

SWEAs stipendieutdelning 2020

Text: Sofia Solfors, SWEA Milano och SWEA Internationals sekreterare

SWEA Internationals årliga stipendieutdelning och presentationen av Årets Svenska Kvinna, som vanligtvis hålls i samband med den traditionella Sverigemiddagen varje år, fick i år genomföras virtuellt på grund av Covid-19.

Torsdagen den 6 augusti delades de tre stipendierna ut och 2020s ÅSKa presenterades med över hundra Sweor från hela världen närvarande digitalt vid firandet. Utdelningen inleddes med att SWEA Internationals ordförande Suzanne Southard hälsade alla välkomna till 2020 års stipendieutdelning. ”SWEA Internationals syfte är som ni vet att sprida svensk kultur och svenska traditioner och värna om det svenska språket och stipendieutdelningen är en av höjdpunkterna under SWEA-året”, sa Suzanne i sin inledning.

Suzanne Southard under utdelningen

Pia Sundhage under stipendieutdelning

Pia Sundhage under stipendieutdelning

Vidare presenterade Margaret Sikkens Ahlquist, sammankallande i kommittén för Årets Svenska Kvinna, 2020s ÅSKa (som vi Sweor kallar det) Pia Sundhage, med motiveringen att hon …

… genom sin långa karriär som fotbollsspelare, fotbollstränare och förbundskapten i både Sverige, USA och Brasilien har satt Sverige på världskartan. Som en av de första kvinnliga utlandsproffsen inom damfotboll har hon inspirerat många kvinnor och som tränare lyfter hon fram både kvinnor och Sverige genom att föra vidare vår värdegrund där hon är verksam i världen. Hon har på ett utmärkande sätt representerat och lyft fram Sverige av idag ute i världen.

Pia gjorde en fin presentation från sin karriär som fotbollsspelare och framför allt som tränare för landslagen i Sverige, USA och Brasilien. Hon talade om sin tränarfilosofi och hennes uppmärksammade sätt att leda till framgång. Pia Sundhage uttryckte att hon var mycket hedrad och menade att priset inte bara var ett pris till henne utan till damfotbollen i stort.

Därefter introducerade Barbro Westin, sammankallande i kommittén för Litteraturstipendiet, Marie Lindskov Hansen, som 2020 års litteraturstipendiat. Hon tilldelas ca 10 000 USD för sin nyskapande forskning inom autofiktion i skandinavisk litteratur. Maries avhandling analyserar självbiografiska texter av August Strindberg, Maja Lundgren, Karl Ove Knausgård och Björn Rasmussen. Marie berättade själv på fin skandinaviska om sin spännande forskning.

Sedan var det dags för Paula Hasselgren, sammankallande i kommittén för Agneta och Gunnar Nilssons stipendium för studier av interkulturella relationer, att presentera årets stipendiat Kristoffer Lieng. Han tilldelas även han ca 10 000 USD för sin forskning i tvåspråkighet. I sin forskning frågar sig Lieng vad som ligger bakom att ett språk lever vidare i nästa generation i vissa familjer, medan det upphör att användas i andra. Lieng berättade entusiastiskt för åhörarna om sin forskning och om sina släktingar som till viss del inspirerat honom till hans forskning.

Sist men inte minst presenterades årets mottagare av Sigrid Paskells Stipendium i Scenkonsterna av Sofie Marin, sammankallande i kommittén. Stipendiet går 2020 till Jessica Elevant, en ung och lovande sopran som tilldelas 10 000 USD för sin talang inom opera och konsertsång. Under hennes fina presentation fick deltagarna lära känna henne bättre och även lyssna till två vackra musikstycken framförda av stipendiaten själv.

Alla stipendiater fick sina diplom och Suzanne Southard gratulerade alla stipendiater och Årets Svenska Kvinna till sina fina utmärkelser.

Under augusti månad kommer ÅSKan och alla stipendiaterna att hålla webbinarier i sina respektive ämnen i SWEAs regi som alla Sweor är varmt välkomna att anmäla sig till. De går också att lyssna på i efterhand.

Mer information:

Marie Lindskov Hansen

Kristoffer Lieng under sin presentation

Jessica Elevant under sin presentationen