Network Menu

SWEA Intls medlemsenkät

Foto: Ylva Kelly; Pixabay

Samhället av idag är oerhört styrt av kommunikation och vi nås dagligen av en ständigt strilande ström av information. De digitala mediernas intåg har gjort att vi konstant är uppkopplade mot nyheter, information och allehanda intryck från omvärlden. Det ställer naturligtvis högre krav på en avsändare att utforma meddelanden som i ännu högre grad är tydliga och anpassade för att på bästa sätt nå sin mottagare.

Med detta i åtanke ville SWEAs kommunikationskommitté undersöka hur våra medlemmar upplever våra olika kommunikationskanaler; tidning, nyhetsbrev, sociala medier, webbplats med flera. Därför skickades i mars en medlemsenkät till alla SWEA-medlemmar via epost och den uppmärksammades i våra sociala medier och av många avdelningar. Det primära syftet var alltså att kartlägga våra medlemmars medievanor och skaffa bättre insikt i hur våra medlemmar upplever SWEAs interna och externa kommunikation.

Förhoppningarna och ambitionen är självklart att vi genom viktiga insikter ska kunna förbättra våra kommunikationskanaler och således kommunicera mer effektivt i framtiden. Vi vill anpassa oss efter våra medlemmars önskemål gällande frekvens, innehåll och kanalval för våra medier.

SWEA har en rad kommunikationskanaler till sitt förfogande, både från SWEA International och avdelningarna. Det är mycket att hålla reda på och mycket information att ta del av för medlemmarna. Hur man ställer till sig till information och hur man helst konsumerar media är självklart också högst individuellt. Via de öppna frågorna i enkäten fick vi in massor av personliga kommentarer och reflektioner som vi noggrant tagit del av. Vi fick massor av idéer, tips och förslag vi kommer att använda oss av framöver.

Vi kan nöjt konstatera att våra medlemmar har ett stort engagemang, nästan 25% av alla medlemmar svarade på enkäten. Det är ett väldigt bra resultat för en digital enkät!

Enkäten avslutades med en del personliga frågor, här börjar vi med att redovisa dessa.

Våra medlemmar i korthet

 • 20% arbetar heltid
 • 51% har bott utomlands mer än 20 år
 • 81% har högskoleutbildning
 • 91% har en smartphone
 • 95% är online dagligen
 • 15% har varit med vid livesändingar på Facebook
 • 86% läser email i sin telefon dagligen
 • 77% håller sig uppdaterade på svenska medier
 • 58% läser en dagstidning dagligen
 • 31% har bott i fler än 4 länder
 • 30% är pensionärer
 • Medelålder på alla respondenter var 61 år

Vilka är de främsta informationskällorna i våra avdelningar?

 1. Nyhetsbrev/emailutskick från avdelning 87%
 2. Facebookgrupp 54%
 3. Webbsida 35%

SWEAs informationskanaler

 • 79% vill ha en global medlemstidning till alla
 • 26% läser hela SWEA-nytt
 • 40% har inte gillat vår Facebook-sida
 • 20% av medlemmarna följer vårt Instagramkonto
 • 81% är känner sig uppdaterade från SWEA International
 • 87% håller sig uppdaterade via lokalt nyhetsbrev
 • 73% är nöjda med informationen från vår internationella ordförande och styrelsen
 • 45% skummar endast/läser aldrig SWEA-Nytt
 • 80% är med på Facebook
 • 44% är medlemmar i SWEA Världen på Facebook

Kommunikationskommittén och styrelsen diskuterar nu framtiden för våra olika mediekanaler. Med hänsyn till resultatet av enkäten kommer vi att genomföra en rad åtgärder gällande utgivningsfrekvens, innehåll, utformning och engagemang. Inom en snar framtid kommer vi att presentera några nyheter och förbättringar vi kommer att lansera framöver.

SWEAs informationskanaler

 • 67% använder sociala medier dagligen
 • 81% får bra information från sin avdelning
 • 53% svarade att de hellre läser SWEA Forum digitalt
 • 41% besöker aldrig swea.org
 • Stort engagemang — 24% svarsfrekvens

Eftersom största delen av vår kommunikation idag sker digitalt kommer styrelsen att kartlägga de medlemmar som ej går att nå på digital väg och se hur vi tillsammans med avdelningarna kan säkerställa att varje medlem nås av bra information från SWEA. Digitala kanaler ger stora fördelar och möjligheter för de som kan utnyttja dem fullt ut, men kan innebära begränsningar och svårigheter för den som är ovan. Många har till exempel tvingats lära sig hantera digitala kanaler under Coronapandemin, när sociala kontakter varit omöjliga. SWEA vill vara med och överbrygga hindren och hjälpa till där problem finns med digital teknik.

Alla frågor och svar på enkäten finns sammanställda i powerpoint-format och kan fås genom att kontakta vår administration på: office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Stort tack för ert engagemang för att vara med och ständigt utveckla SWEA!

via Sofia Solfors, SWEA Internationals Kommunikationskommitté
Juni 2020

swea-symbol-promotion-600px

woman-868534

Image by Daniela Carvalho Dani from Pixabay (Public Domain)

YlvaKelly_Laptop2

YlvaKelly_PhonePad

YlvaKelly_mobscreen

Image by StartupStockPhotos from Pixabay (Public Domain)