Network Menu

EU + drömjobbet (23 november 2020)

Delta i efterhand:


Vem gör vad i EU och hur fixar du drömjobbet? — med Charlotta Törneling

Det sägs att den vanligaste sökningen på Google dagen efter Storbritanniens folkomröstning om Brexit var ”Vad är EU?”. Huruvida detta är en sägen kan vi lämna osagt, men sanningen är nog ändå att vi är många som inte vet särskilt mycket om EU.

Är du nyfiken på vilka institutioner som finns inom EU och var dessa är lokaliserade, vem som gör vad, vem det egentligen är som arbetar för EU och hur man fixar ett EU-jobb? Då har du kommit rätt.

Föreläsningen leds av Charlotta Törneling, revisor inom den Europeiska Revisionsrätten (ung. som riksrevisionen i Sverige). Charlotta har också sedan 2012 arbetat som konsult för UHR (Universitets och Högskolerådet i Sverige) och genomfört kurser och coachat svenska kandidater att klara EUs uttagningsprov. Charlotta kommer att ge oss tips om hur man söker jobb inom EU. Hur förbereder man sig, vilka tester måste man genomgå, vad bör man tänka på etc.

Innan Charlotta kom till Luxemburg och EU tillbringade hon sex år i Amsterdam, där hon arbetade som revisor och internkontrollexpert i den privata sektorn. Längre tillbaka i tiden arbetade hon som undersköterska inom äldrevården, men tre masters-examina senare assisterar hon nu den luxemburgska ledamoten på europeiska revisionsrätten.

Charlotta är aktiv inom SWEA Professional i SWEA Luxemburg.

Lite mer fakta om EU från Wikipedia

  • Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån Europeiska gemenskaperna. Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schuman-deklarationen och som syftade till att bringa ett slut på krigen i Europa.
  • Unionen omfattar 27 medlemsstater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.
  • Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens grundläggande värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta, och att verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
  • EU-samarbetet har varit föremål för omfattande diskussioner och utgör en kontroversiell fråga i stora delar av unionen. Kritiker hävdar bland annat att unionen är odemokratisk, byråkratisk och för centraliserad och komplex, medan förespråkarna hävdar att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välståndet i Europa samt för att bevara freden sedan andra världskriget.
  • Europeiska unionen tilldelades 2012 Nobels fredspris med motiveringen ”för att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”.
  • (sv.wikipedia.org/wiki/Europeiska_unionen)

Detta är ett webbinarium för Sweor som är betalande medlemmar.

Charlotta Törneling

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>