Network Menu

Bokklubb EMA: Utan personligt ansvar av Lena Andersson

Delta i efterhand:


Denna gång samtalade vi i Bokklubb EMA runt boken ”Utan personligt ansvar” av Lena Andersson. Värd för detta tillfälle var Ida M K Zelic, Swea från Berlin. Ida är lektor i svenska språket vid Humbolt-universitetet i Berlin.

Ester Nilsson, huvudprotagonisten i ”Egenmäktigt förfarande” är tillbaka i romanen ”Utan personligt ansvar”. Hennes relation med skådespelaren Olof Sten står i centrum av handlingen och börjar fem år efter det att relationen med Hugo Rask i ”Egenmäktigt förfarande” tog slut. Ester Nilssons naivistiska karaktär tycks inte ha förändrats och inte heller relationsspelet i den nya relationen.

Låt oss gemensamt utforska mekanismerna bakom denna känslomässiga masochism och maktspel byggt på handel med känslomässigt kapital där de älskandes konto är obalanserat och ojämlikt och återspeglar relationen i vilken hon älskar och han är älskad.

Fundera gärna på följande allmänna frågor i samband med läsningen av romanen.

  • Vilket är ditt allmänna intryck av boken? Hur inleds romanen och sporrar den till vidare läsning?
  • Vilka är de centrala karaktärerna i romanen och i vilken miljö, både den fysiska och den sociala, utspelar sig handlingen?
  • Ur vilket berättarperspektiv berättas handlingen? Finns det ett tema (budskap) som går som en röd tråd genom romanen och vilket i så fall samt hur kommer det till uttryck?
  • Vad tycker du om språket i boken – talspråkligt, enkelt, ålderdomligt, styltat, poetiskt? Bjuder boken på några överraskningar, något oväntat eller nya insikter när det gäller människor, social miljö, kulturmönster? Hur kändes det att läsa boken, fanns det något som du reagerade starkt på positivt eller negativt? Vad var det i så fall?
  • Poängsätt gärna boken som helhet från 1-5. Skulle du rekommendera boken för andra? Varför och varför inte?

I samband med läsningen ställer vi oss frågor, försöker hitta exempel på de strategier som Ester använder sig av i sitt sökande efter balans i relationen eller kanske till och med situationer då den använda strategin ger henne övertag. Vi frågar oss också vad det är som gör Olof Sten till mästare i denna känslomässiga handel?

Specifika frågor till läst roman

  • Vad är orsaken bakom att Ester så villkorslöst älskar Olof Sten som varken i handling eller ord lovar det som Ester så gärna skulle vilja?
  • Vad har romanens titel med handlingen att göra och hur tolkar du den som läsare?
  • Vad karakteriserar Lena Anderssons språk i romanen och hur skrivs karaktärerna fram?
  • Ge gärna exempel på olika maktmekanismer som protagonisterna använder sig av.
  • Hur är din personliga upplevelse av de olika protagonisterna och berättelsen och vad tar du som läsare med dig efter att ha läst romanen?

Lena Andersson, författare, journalist, litteraturkritiker och krönikör debuterade 1999 på Natur & Kultur med romanen ”Var det bra så?”. Trots att boken refuserades flera gånger blev den, när den publicerades, en framgång som samhällsinlaga. Lena Andersson är en produktiv författare som har gett ut flera romaner, textsamlingar bestående av artiklar, prosa och pjäser.

2015 kom hennes bok baserat på ett radioprogram med samma namn ”Allvarligt talat” som hon var programvärd för. Lena Andersson har tilldelats många priser och utmärkelser varav Augustpriset 2013 i kategorin Årets skönlitterära bok för sitt verk ”Egenmäktigt förfarande” och år 2014 fick hon utmärkelsen Årets författare för att bara nämna några. Lena Andersson promoverades till hedersdoktor vid Linnéuniversitetet 2016. ”Utan personligt ansvar” utkom 2014

Under träffen ställde vi även några utvalda frågor direkt till författaren.

omslag-Utan-personligt-ansvar

Omslag: Utan personligt ansvar

Författarinnan Lena Andersson

Författare: Lena Andersson
Foto: Maria Östlin, Aftonbladet / IBL Bildbyrå

bokklubbevard-Ida-M-Kolovrat Zelic

Värd: Ida M Kolovrat Zelic