Network Menu

Arkeologi med Eva Kars (25 februari 2021)

Delta i efterhand:


Arkeologi och jag — Eva Kars

Eva Kars, verkställande direktör på EARTH Integrated Archaeology, tar oss med in i arkeologins intressanta och spännande värld. Evas företag jobbar aktivt inom följande tjänster:

  • Heritage Risk Assessment, där de kartlägger arkeologiska riskfaktorer innan ett byggprojekt kommer igång.
  • Tolkning av resultat från utgrävningar utifrån ett förhistoriskt- och landskapsmässigt sammanhang.
  • Stöd för Archaeological Monument Care Act, som är baserat på Malta Konventionen och fokuserar på skyddet av det arkeologiska arvet.

Förutom att diskutera sitt företag berättar Eva även hur hon hamnade inom arkeologin och om sin specialitet: sten och keramiskt byggmaterial från romartiden. I en bloggartikel på SWEA Hollands webbplats berättar Eva: ”EARTH har fått i uppgift att undersöka om det finns spår efter människor långt nere i det som varit havsbotten så sent som på 1970-talet. Den som vill bygga på mark där arkeologiska lämningar kan finnas har skyldighet att låta undersöka saken innan byggandet kan sätta igång. Om man påträffar fynd måste de naturligtvis bevaras, helst på plats under jorden men går det inte måste man ta upp dem. Då blir det besvärligt!”

Eva Kars är sedan januari 2020 SWEA Internationals vice ordförande.

Tack till SWEA Holland, som öppnade upp deras webbinarium till SWEA International för detta event.

Eva Kars

Eva-Kars-EARTH

Eva Kars besöker en leråker där hus skall byggas när den arkeologiska undersökningen är färdig. Foto: Margareta Svensson

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>