Network Menu

Som någon annan bäddar av Hanna Lans (15 mars 2021)

Delta i efterhand:


Som någon annan bäddar — med författaren Hanna Lans

Vad händer när barn blir bortförda eller kvarhållna i ett land mot den ena vårdnadshavarens vilja? Ett ämne som alltför ofta är aktuellt i dagspressen och som det också alltför ofta förs en onyanserad debatt kring. Hanna Lans har skrivit en bok om den inre och yttre resa en kvinna genomgår då hon fastnar mellan två länders lagstiftningar.

Det ena landet är Sverige, det andra är USA. Vi får följa den vindlande Haagkonventionen om återförande och överflytt av barn, och de efterföljder den får för en familj när två länders lagstiftningar tolkar konventionen på olika sätt. Det är också en berättelse om ett äktenskaps uppgång och fall samt kärleken till ett barn och ett land. Som någon annan bäddar skildrar utsatthet och vanmakt, men här närs också ett hopp om att finna en lösning.

Hanna kommer att under detta tillfälle berätta sin historia och även dela med sig tips och råd för dig som lever i ett internationellt förhållande utanför Sverige. Vi kommer att få lära oss om den juridiska problematiken som kan uppstå i internationella familjesituationer.

Hanna Lans är jurist med bakgrund inom internationell familjerätt. Som någon annan bäddar är hennes debutroman.

Bokomslag: Som någon annan bäddar

Hanna Lans

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>