Network Menu

Svensk polis i fredens tjänst (8 april 2021)

Delta i efterhand:


Svensk polis i fredens tjänst — med Mona Nordberg

Mona Nordberg har arbetat som svensk polis i nästan 40 år. Under dessa år har hon sammanlagt under drygt 10 år bott utomlands och arbetat internationellt som representant för svensk polis i organisationer som FN, EU och OSCE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa).

Monas berättelse tog med oss på en resa som sträcker sig över tre kontinenter och ett tjugotal länder där hon på ett väldigt personligt sätt och med privata bilder berättade om sina erfarenheter inom polisområdet.

Mona tjänstgör för närvarande på OSCEs sekretariat i Wien som polisrådgivare och projektledare.

Mona Nordberg

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>