Network Menu

Luca Gendolavigna, Litteraturstipendiaten 2021

Delta i efterhand:


Luca Gendolavigna, Litteraturstipendiaten 2021

Varmt välkommen till ett webbinarium med SWEA Internationals Litteraturstipendiat 2021, Luca Gendolavigna. Under föreläsningen kommer Luca att presentera sig själv och sin forskning.

Luca Gendolavigna är doktorand i nordiska språk och litteratur vid universitetet i Neapel, Italien. I sin forskning om interkulturell samtidslitteratur skildrar Luca förhållandet mellan unga karaktärer av utländskt ursprung och det svenska samhället. Förhållandet är motstridigt, men också produktivt och tankeväckande.

Det ligger i tiden att revidera gamla begrepp om svenskhet och det svenska språket genom att studera hur invandrarkulturer har berikat diskussion och debatt om identitet. Medan Luca begränsar antalet verk han analyserar till fyra, har han ett flertal infallsvinklar och metodiska utgångspunkter. Särskilt intressant är kanske det medvetna bruket av ett marginaliserat språk i provokativt syfte, utmanande vanemässiga begrepp om riktig svenskhet och riktig svenska.

Lucas avhandling ”Invandring som resurs i Skandinavien: Sveriges fall – sociala och språkliga förändringar i en mångkulturell litterär miljö” beräknas vara klar inom ett år.

Lucas intresse för Sverige uppstod då han ansåg att landet var en stor förebild i solidaritets- och öppenhetsfrågor. Sedan han var liten har han även haft stor fascination för svensk musik och nordisk litteratur. Sammantaget bidrog allt detta till att han direkt efter studenten lärde sig svenska. Och på den vägen är det. Att han skulle bli SWEAs Litteraturstipendiat 2021 kom som lite av en chock.

– Det känns helt otroligt. Det är nästan som om det inte har skett i verkligheten utan endast i mina tankar. Jag är väldigt tacksam och glad. – Luca Gendolavigna

– Luca Gendolavignas forskning i mångkulturell litterär miljö är ett mycket intressant område. Den övergripande titeln, invandring som resurs, ger en bild av hans helhetssyn på invandrarkultur i Sverige. Det ska bli väldigt spännande att läsa avhandlingen. – Suzanne Langeland Southard, SWEA Internationals ordförande

Detta är ett webbinarium för Sweor som är betalande medlemmar.

Luca Gendolavigna; Foto: Privat

SWEA_Stipendium_Litteratur_2021

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>