Network Menu

Alexandra Charles berättar om 1,6 miljonerklubben

Delta i efterhand:


Alexandra Charles berättar om 1,6 miljonerklubben

För vissa är Alexandra Charles främst känd för att hon under 20 år startade och framgångsrikt drev Alexandras – Sveriges första internationella nattklubb/diskotek. Detta webinnarium handlar dock om något helt annat, nämligen hennes passion för kvinnohälsa, och om den ideella organisationen hon startade inom detta område för snart 25 år sedan.

Hon fick idén till sin organisation efter samtal med kardiologen Karin Schenck-Gustafsson och gynekologi-professorn Britt-Marie Landgren, där hon fick höra hur mansdominerad forskningen var och hur kvinnor ofta diskrimineras inom vården. För att förbättra kvinnors livskvalité genom god hälsa samlade Alexandra ett antal kända kvinnor till en dammiddag. Med gemensam röst började de sprida information om att ytterligare genusperspektiv behövs i medicinsk forskning. Middagen ledde till starten på ”1,6 miljonerklubben”. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige. Föreningen växte snabbt och fick stor uppmärksamhet.

Mer om 1,6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 och arbetar för kvinnors hälsa och jämställdhet inom vården. Organisationen informerar och inspirerar till bättre hälsa och värnar om kvinnans situation i samhället i stort, bland annat på arbetsmarknaden och som kulturbärare.

Namnet på föreningen har sitt ursprung i att det 1998 fanns 1,6 miljoner kvinnor i Sverige över 45 år. Tio år senare, år 2008, bildades ”2,6 miljonerklubben” för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål – att förbättra kvinnors hälsa och välmående. Organisationen arbetar även för att genusaspekten ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och medicinsk utbildning. De driver egna projekt för kvinnors hälsa med fokus på förebyggande hälsa och kunskapsspridning.

Idag har organisationen cirka 15,000 medlemmar vilket gör dem till en av Sveriges största icke-politiska kvinnoföreningar. Man ger ut en tidning, böcker, kalender och arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. Dessutom ordnar organisationen resor, utflykter och motions- och kulturevenemang.

Organisationen har ett flertal internationella systerföreningar i bland annat Norge, Danmark, Finland, Island och Tyskland. I Ryssland, och i det senaste tillskottet – Sydafrika, finns det även lokala nätverk. Tillsammans skapar de en stark röst för kvinnors hälsa genom hela livet, runt om i världen. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män).

Föreningen är folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör kvinnors hälsa. De engagerar sig inom vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors situation, miljö, ekonomi och inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan. Organisationens mål är att förbättra kvinnors livskvalitet, i arbetslivet och i privatlivet, baserat på bästa tänkbara hälsa. Viktigt för vår mentala hälsa är jämlikhet i arbetslivet och i samhället i stort.

Årliga evenemang:

 • Woman in Red – årlig, rikstäckande kampanj för kvinnohjärtat
 • Hälsodagen – årlig, rikstäckande kampanj för rörelseglädje och hela familjens hälsa
 • Hälsopriset – årlig nominering och prisutdelning till Sveriges starkaste hälsoprofiler
 • Årlig kalender för forskning inom utvalt kvinnligt hälsoområde
 • Böcker, artiklar, tidning, poddcast, app och information för webb och sociala medier
 • Politiska hearings och Almedalen

Mål:

 • Att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning.
 • Påverka beslutsfattarna inom offentlig sektor att avsätta resurser till forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar.
 • Verka för bättre vård, äldreomsorg, och forskning på kvinnors villkor.
 • Bygga upp kvinnohälsoorganisationer i andra länder
 • Upplysa om kvinnans position som samhälls- och köpresurs, och kulturbärare.

Alexandra Charles

1-6-och-2-6-miljonerklubber-logo-bada

Innehållsförteckning: Inspelade webbinarier

Här ser du en lista över alla ämnen från SWEA Internationals inspelade webbinarier.

Kommande webbinarer >>

Kronologisk lista över inspelade webbinarier >>

Inspelade webbinarier per kategori >>