Network Menu

Bokklubb EMA: Diskussionsfrågor

Inför varje bokklubbsträff rekommenderar vi att deltagare funderar på följande allmänna frågor/riktlinjer i samband med läsningen av boken.

  1. Vilket är ditt allmänna intryck av boken?
  2. Hur inleds romanen och sporrar den till vidare läsning?
  3. Vilka är de centrala karaktärerna i romanen och i vilken miljö, både den fysiska och den sociala, utspelar sig handlingen?
  4. Ur vilket berättarperspektiv berättas handlingen?
  5. Finns det ett tema (budskap) som går som en röd tråd genom romanen och vilket i så fall samt hur kommer det till uttryck?
  6. Vad tycker du om språket i boken — talspråkligt, enkelt, ålderdomligt, styltat, poetiskt?
  7. Bjuder boken på några överraskningar, något oväntat eller nya insikter när det gäller människor, social miljö, kulturmönster?
  8. Hur kändes det att läsa boken, fanns det något som du reagerade starkt på positivt eller negativt? Vad var det i så fall?
  9. Poängsätt gärna boken som helhet från 1-5. Skulle du rekommendera boken till andra? Varför eller varför inte?

Inspelningar från tidigare bokklubbsträff: swealand.swea.org/bokklubb-ema-inspelade-traffar/

symbol-bokklubb-ema