Network Menu

Om Forum

Forum är SWEA Internationals medlemstidning

Forum är en elektronisk tidskrift som kommer ut fyra gånger per år: i slutet av februari, i slutet av maj, i slutet av september och i slutet av november.

I Forum kan du bland annat läsa om olika aktiviteter, initiativ och projekt inom SWEA International och SWEAs olika avdelningar samt SWEA-stipendiater och projekt som SWEA stödjer. Du hittar också artiklar om svensk kultur, svenska språket och flerspråkighet samt om olika erfarenheter som nuvarande eller tidigare utlandssvensk.

Förslag till Forum

Har du förslag på artiklar eller ämnen som du skulle vilja läsa om i Forum? Har ni gjort något intressant i din avdelning som ni vill berätta om eller som ni vill att någon från Forums redaktion skriver om? Har du skrivit en artikel som du skulle vilja få publicerad i Forum? Kanske är du intresserad av att börja skriva för Forum regelbundet, eller engagera dig på annat sätt i tidskriften? Du behöver inte vara professionell skribent utan det viktigaste är att du har ett genuint intresse!

Hör i så fall av dig till redaktionen: editor(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Respektive skribent ansvarar för insänt material. Redaktionen förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar.

Forums redaktion

Ansvarig utgivare: Suzanne Southard, president(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
Redaktör: Eva Wissting, editor(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
Annonser: Katri Olander Serenius, adminchef(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org
Grafisk formgivning: Lollo Nylén
Korrektur: Birgitta Benthede, Christina Moliteus, Ninni Petterson Wästberg, Anna Cavallini
Skribenter: Louise Jansson, Mi Karlsson Bergkvist, Malin Kågeman, Anastasia Konstadinidis, Malin Lager, Carina Middendorf, Margareta Nilson, Petra Socolovsky, Anna Tvinnereim, Åsa Wallmark

Forum 1/2021 omslag

SWEA-Forum-2020-2-omslag

SWEA-Forum-2020-1-omslag

SWEA Forum 1-2018 omslag

SWEA-Forum-2019-1-omslag

SWEA-Forum-2018-2-omslag