Network Menu

Skribent information

Information för skribenter:

För insända, ej beställda manuskript ansvaras ej. Alla bilder och texter som publiceras i Forum skyddas av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att använda vårt redaktionella material i annan produktion utan särskilt avtal.

Alla artiklar i Forum ska vara skrivna på svenska. När ni skriver för Forum får ni riktlinjer om artikelns omfattning från fall till fall. En mindre artikel ligger på cirka 3 000 tecken inklusive blanksteg och en längre artikel på runt 7 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att, vid behov, korta texten på insända bidrag.

Bilderna ska vara högupplösta och i JPEG-format. Namnge alltid fotografen, var bilden togs och vilka personerna på bilden är och till vilken SWEA-avdelning de tillhör.