Network Menu

Skribentinformation

Skribentinformation om text – och bildmaterial till SWEAs medlemstidning Forum

För insända, ej beställda manuskript ansvaras ej. Alla bilder och texter som publiceras i Forum skyddas av upphovsrätt. Det är inte tillåtet att använda vårt redaktionella material i annan produktion utan särskilt avtal.

Alla artiklar i Forum ska vara skrivna på svenska. När ni skriver för Forum får ni riktlinjer om artikelns omfattning från fall till fall. En mindre artikel ligger på cirka 3 000 tecken inklusive blanksteg och en längre artikel på runt 7 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att, vid behov, korta texten på insända bidrag.

Bilderna ska vara högupplösta och i JPEG-format. Namnge alltid fotografen, var bilden togs och vilka personerna på bilden är och till vilken SWEA-avdelning de tillhör. Mer detaljerad information om bildkvalité fås vid planerad inlämning av textmaterial.

Deadlines/Manusstopp för SWEA Forum

  • 1 april för sommarnumret.
    Levereras ca mitten av juni – mitten av juli.
  • 1 oktober för vinternumret.
    Levereras ca mitten av december – mitten av januari.

Deadline datum/manusstopp av textmaterial till Forums redaktion måste respekteras. Detta med tanke på att, efter ovanstående datumstopp, sker följande:

  • Alla texter korrekturläses av korrekturläsare inom redaktionen. Texterna fördelas över en till tre veckor beroende på hur långa de är och hur snabbt de inkommit till redaktionen.
  • De korrigerade texterna returneras till redaktör som i sin tur levererar dem till layoutansvarig som påbörjar layoutarbetet.
  • När layoutarbetet är klart ska alla texter inklusive bildtexter åter igen korrekturläsas av redaktionen samt av Forums ansvariga utgivare, vilken är vår internationella ordförande.
  • Retur till redaktionen och därefter till tryckeriet. Tidningstryck inklusive adressering/paketering tar ca tre veckor.

Om inte deadlinedatum/manusstopp respekteras förbehåller sig redaktionen rätten att neka införande av textmaterial.

Vi hoppas på förståelse av dessa bestämmelser och hälsar er mycket välkomna med material till vår medlemstidning.

Kerstin Dahl, Redaktör SWEA Forum

Kerstin Dahl, Redaktör SWEA Forum

2018-11-01
Kerstin Dahl, Redaktör SWEA Forum
editor(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

SWEA Forum 1-2018 omslag

SWEA-Forum-2017-2-omslag

SWEA Forum nr 1/2017 omslag