Network Menu

Om SWEA Internationals nyhetsbrev

SWEA Internationals nyhetsbrev är ett elektroniskt utskick som för ut SWEAs nyheter externt och internt, till circa 7.000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Detta försöker vi uppfylla varje månad. Vi har två sidor med ytterligare information om SWEA Internationals nyhetsbrev:

Redaktörer för SWEA Internationals nyhetsbrev är Ylva Kelly och Lena Olsson. Har ni synpunkter på eller idéer om SWEA Internationals nyhetsbrev kontakta dem gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

2020 deadlines
Nr 1 — Februari (deadline 25 januari)
Nr 2 — April (deadline 25 mars)
Nr 3 — Juni (deadline 25 maj)
Nr 4 — Augusti (deadline 25 juli)
Nr 5 — September (deadline 25 augusti)
Nr 6 — Oktober (deadline 25 september)
Nr 7 — November (deadline 25 oktober)
Nr 8 — December (deadline 25 november)