Network Menu

Om SWEA Internationals nyhetsbrev

SWEA Internationals nyhetsbrev är ett elektroniskt utskick som för ut SWEAs nyheter externt och internt, till circa 7.000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Detta försöker vi uppfylla varje månad. Vi har två sidor med ytterligare information om SWEA Internationals nyhetsbrev:

Redaktionen för SWEA Internationals nyhetsbrev består av Linda Sahlin McConnell, Ylva Kelly och Lena Olsson. Har ni synpunkter på eller idéer om SWEA Internationals nyhetsbrev kontakta dem gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

2020 deadlines
Nr 1 — Februari (deadline 25 januari)
Nr 2 — April (deadline 25 mars)
Nr 3 — Juni (deadline 25 maj)
Nr 4 — Augusti (deadline 25 juli)
Nr 5 — September (deadline 25 augusti)
Nr 6 — Oktober (deadline 25 september)
Nr 7 — November (deadline 25 oktober)
Nr 8 — December (deadline 25 november)