Network Menu

Redaktionskommittén

Välkommen till Händer i SWEA-land, webbplatsen där SWEA Internationals redaktionskommitté presenterar artiklar och intervjuer, samt vårt digitala nyhetsbrev (SWEA-Nytt) och tryckta tidning (Forum).

Redaktionskommitténs sammansättning:Gears [public domain via Pixabay]

 • En sammankallande som har stor erfarenhet av SWEA och redaktionsarbete
 • Redaktören/redaktörerna för SWEA Forum
 • Redaktören/redaktörerna för SWEA-Nytt
 • Redaktören/redaktörerna för SWEAs webbplatser (swea.org med underliggande webbplatser)
 • Den ansvariga för SWEA Internationals annonsverksamhet
 • SWEA Internationals ordförande (ex officio), som är ansvarig utgivare för SWEA Forum, SWEA-Nytt och swea.org.

De huvudsakliga uppgifterna för redaktionskommittén är att:

 • Inhämta och mottaga information från SWEAs styrelse och från andra kommittéer
 • Svara för SWEAs medieverksamhet och spridning av information till medlemmarna
 • Stödja, tipsa och rådgöra med varandra
 • Hålla uppsikt över
  • Redaktionernas kostnader
  • Intäkterna från annonsverksamheten
 • Inhämta vederbörliga offerter vid byte av tryckeri eller internetleverantör
 • Hjälpas åt vid framtagandet av kommitténs årsredovisning och budget inför SWEAs årsmöte