Network Menu

Riktlinjer för sociala medier

Syfte med sociala medier inom SWEA

Som ett led i att stärka SWEAs kärnvärden — världsvid vänskap, global kompetens och lokalt stöd — använder SWEA International en rad sociala plattformar för att föra en dialog över avdelnings- och nationsgränser. Dessa är också viktiga verktyg för SWEAs internationella styrelse att kommunicera med medlemmar som är aktiva i sociala medier.

Dessa plattformar ska vara en trygg plats för att dela information och få tips och råd såväl som att kunna följa och inspireras av våra avdelningar. Kort sagt, en plats att känna sig ”hemma” på, oavsett var man befinner sig i världen.

Syftet med dessa riktlinjer är att ge tydliga direktiv som gäller för alla Sweor i samtliga forum i regi av SWEA International eller lokala SWEA-avdelningar.

Logga: Riktlinjer Sociala Medier

Sociala medier som administreras av SWEA International

SWEA International har öppna informationssidor för alla som vill följa SWEA. Syftet med dessa är att sprida information om SWEA och våra aktiviteter. Dessa sidor är SWEA Internationals Facebook-, Instagram- samt LinkedIn-sidor.

Det finns även slutna grupper, där enbart betalande medlemmar har tillträde, SWEA Världen, SWEA Professional Världen, SWEA BUS Diskussion samt SWEA Art, SWEA Skriver och lokala Facebook-grupper med flera. Här kan SWEA-medlemmar dela information, kommentera, diskutera och ta del av information rörande SWEA. Man kan personligen dela annat som ryms inom SWEAs intresseområden, såsom svensk kultur, det svenska språket och andra svensk-relaterade ämnen.

Utöver dessa forum har SWEA-avdelningar även möjlighet att skapa egna Facebook-grupper, Instagram-konton m.m.

Om en avdelning vill skapa andra sociala plattformar, behöver man få tillstånd av SWEA Internationals styrelse.

SWEA International arbetar aktivt för att en trevlig och välkomnande stämning ska råda.

Vi uppmuntrar våra medlemmar att delta i diskussionerna så att dialogen blir levande. Det är dock viktigt att komma ihåg att grundregeln för samtal i sociala medier, i både öppna och stängda grupper, är att följa gott omdöme. Nedan finner du riktlinjer för alla SWEA-medlemmar att förhålla sig till för att vistas i våra sociala medier.

Riktlinjer för SWEAs sociala plattformar

  1. Visa alltid respekt för andra och gott omdöme i dialogen.
  2. Vi tillåter inte politiska eller religiösa kommentarer (SWEA är en politiskt och religiöst oberoende organisation). Ej heller personangrepp, mobbning, uttryck för hat, svordomar och sexistiska kommentarer. Vidare är det inte skada organisationen eller personer i densamma.
  3. Fotografier på personer som laddas upp på och i SWEAs sociala medier får endast läggas upp med tillstånd av personen som tagit bilden och personen som finns med på bilden. Bilder och videofilmer kan vara upphovsrättsskyddade, vilket gör att personen som laddar upp måste begära tillstånd först. Respektera att inte dela bilder eller namn om du inte har fått det godkänt först. Vi rekommenderar inte att personer “taggas” utan deras tillstånd. Bilder som kan väcka anstöt skall absolut inte publiceras. Även bildspråket omfattas av god ton och gott omdöme.
  4. Det är ej heller tillåtet att dela privata mejl vidare utan den berörda personens godkännande.
  5. Reklam för egen eller andras verksamhet är inte tillåten. Undantag finns för Facebook-
    gruppen SWEA Professional Världen.
  6. Skydda alltid konfidentiell information om vår organisation.
  7. GDPR-lagen medför att man inte får dela personuppgifter.

Fråga alltid din avdelningsordförande eller office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org om vad som gäller om du är osäker.

Administration

SWEA Internationals sociala medie-grupp (en arbetsgrupp inom Kommunikationskommittén) administrerar våra sociala medier.

SWEA-administratörer för sociala medier godkänner betalande medlemmar i våra slutna forum, upprätthåller regler och arbetar aktivt med att se till att vi har en levande och trevlig dialog i våra forum.

Dock förbehåller sig administratörerna rätten att stänga av kommentarer, ta bort inlägg samt blockera personer som inte följer våra riktlinjer.

Det innebär att du även som SWEA-medlem kan uteslutas från våra sociala medier.

Vid misstag

Alla kan göra misstag och då är regeln att rätta till omgående och kontakta din avdelningsordförande eller SWEAs administration på office(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Skulle du posta en kommentar som du ångrar så är det lätt att radera själv. Om du är osäker, så hjälper gärna sociala medie-gruppen dig på: websocialmedia(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Försäkra dig om att de bilder eller annat material du vill posta är fria att använda. Otillåten användning kan leda till böter. Kontrollera alltid en extra gång innan du delar.

SWEAs avdelningssidor och grupper

SWEAs avdelningars sociala medie-kanaler ägs och administreras av respektive styrelse (eller av styrelsen utsedd person) inom lokalavdelningen. SWEAs riktlinjer för sociala medier gäller även för dessa sidor/grupper. Lokalt kan man också ta bort inlägg och stänga av kommentarer vid behov.

Behöver avdelningen hjälp och råd så kan man alltid vända sig till websocialmedia(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

Avdelningar kan välja att ha en eller flera Facebook-grupper och dessa bör lägga upp en profil med SWEAs logotyp. Gruppnamnet bör vara ”SWEA Lokalavdelning” (Exempel: SWEA San Francisco). Dessa grupper ägs och administreras av respektive styrelse på den lokala orten och skall inte registreras i en enskild persons namn. Skapandet av en Facebook-grupp för en lokal avdelning är frivilligt. Inloggningsuppgifter och lösenord för dessa grupper ska alltid delas när ansvar tas över av nya personer.

Det är upp till avdelningens styrelse att välja vad som är bäst för deras avdelning.

Avdelningar i politiskt känsliga områden

SWEA-avdelningar i politiskt känsliga områden måste vara extra noga med typen av inlägg som görs i deras Facebook-grupper eller på Instagram. Tänk på att inte stöta er med någon och att ni i er roll på Facebook etc. representerar SWEA.

Kommunikationskommittén 2019

Godkänd av SWEA Internationals styrelse i oktober 2019
Uppdaterad i december 2020
Små uppdaterinagar juni 2021