Network Menu

Sången till SWEA

SWEA-sången skrevs av Louise Enhörning, f.d. ordförande i SWEA Toronto och SWEA Internationals ordförande 1988-1989.

Image: “Music Notes 3″ by Emily Ami Mu http://www.flickr.com/photos/emilyl/2952959468/ Licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 License

Image: “Music Notes 3″ by Emily Ami Mu
http://www.flickr.com/photos/emilyl/2952959468/
Licensed under a Creative Commons Attribution 2.0 License

Louise är numera medlem i SWEA Toronto men bor i Buffalo. Buffalo var tidigare en underavdelning till SWEA New York men ligger mycket närmare Toronto och efter framförda önskemål fick medlemmarna i Buffalo tillstånd av SWEA International att istället bli en underavdelning till SWEA Toronto.

Året var 1991 och för att lära känna sin nya avdelning lite bättre bjöd Buffalo-medlemmarna ner SWEA Toronto över en weekend.  Detta var, enligt Louise, en anledning till att fira och skriva en sång som alla kunde sjunga gemensamt. Sången togs väl emot och man föreslog att hon skulle ta med den till det stundande mötet i Arizona och så skedde. ”The rest is history” enlig Louise.

Till 25-årsjubileet skrevs ytterligare en version som tillägnades jubileet och än i dag sjungs sången vid alla möjliga SWEA sammanhang.

PDF dokument med SWEA-sången

Sången till SWEA

(Melodi Flickorna i Småland, text Louise Enhörning 1991)

Från lingonröda tuvor och från villande mo
Vi vände bort och valde att i vida världen bo
Vårt Sverige-minne vårdar vi i nya länders famn,
Och rötterna vi värnar om, och SWEA är vårt namn!

Här är Sweor ifrån öster, här är Sweor ifrån väst,
Här är Sweor ifrån söder och från norr på denna fest –
Med kultur och tradition, musik och böcker, mat och dans
Svenska rotsystemet odlar vi med SWEAs assistans.

Till lingonröda tuvor och till villande mo
Går tankarna från fjärran land där vi har valt att bo.
Om längtan hem känns svidande, och vi behöver få
En lindring av vårt lidande, vi kan till SWEA gå…

Ja, visste kan Sweorna i söder, visst kan Sweorna i öst,
Visst kan Sweorna i norr och väst ge uppmuntran och tröst,
Med vårt nätverk till varandra ger vi hjälp och stöd och råd,
Och kring jordens riken spinner vi en blågul SWEA-tråd!

Med lingonröda tuvor och med villande mo
I minnet kan vi var som helst i vida världen bo,
Och när man är en Swea så känns vägen mindre lång
Till Sverige, när vi samlas här och brister ut i sång…

Ja, här är Sweor ifrån söder, här är Sweor ifrån nord,
Här är Sweor ifrån väster och från öst kring dessa bord –
Vad vore livet utan SWEA, ja, den tanken vore svår –
Låt oss hurra nu för SWEA, SWEA leve hundra år!