Network Menu

SWEA på LinkedIn

linkedin ikon från Elegant ThemesLinkedIn, en webbtjänst där man kan sköta sitt privata och professionella nätverk, är inriktad på att hålla kontakt med professionella kollegor.

LinkedIn har vi en sluten grupp, SWEA Professional network, som vänder sig framförallt till yrkesverksamma kvinnor. Den är anknyten till SWEAs nätverk av lokala intressegrupper som sorterar under de avdelningar som valt att starta en SWEA Professional grupp. För mer information se https://swea.org/swea-professional.