Network Menu

Om SWEA-Nytt

SWEA-Nytt är ett elektroniskt nyhetsbrev som för ut SWEA:s nyheter externt och internt, till circa 7.000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Katarina Rönnlund Wright med en vän; Foto: Privat

Katarina Rönnlund Wright med en vän; Foto: Privat

Detta försöker vi uppfylla varannan månad, d.v.s. c:a 6 gånger per år, med utrymme för några extra utskick när vi har något (ot)roligt att berätta! Vi har två sidor med ytterligare information om SWEA-Nytt:

Redaktör för SWEA-Nytt är Katarina Rönnlund Wright, SWEA Denver. Har ni synpunkter på eller ideér om SWEA-Nytt kontakta henne gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

2019 deadlines
Nr 1 Februari (deadline 2 februari)
Nr 2 April (deadline 1 april)
Nr 3 Juni (deadline 1 juni)
Nr 4 Augusti (deadline 1 augusti)
Nr 5 Oktober (deadline 25 september)
Nr 6 December (deadline 1 december)