Network Menu

Om SWEA-Nytt

SWEA-Nytt är ett elektroniskt nyhetsbrev som för ut SWEA:s nyheter externt och internt, till circa 7.000 SWEA-medlemmar i hela världen.

Katarina Rönnlund Wright med en vän; Foto: Privat

Katarina Rönnlund Wright med en vän; Foto: Privat

Detta försöker vi uppfylla varannan månad, d.v.s. c:a 6 gånger per år, med utrymme för några extra utskick när vi har något (ot)roligt att berätta! Vi har två sidor med ytterligare information om SWEA-Nytt:

Redaktör för SWEA-Nytt är Katarina Rönnlund Wright, SWEA Denver. Har ni synpunkter på eller ideér om SWEA-Nytt kontakta henne gärna på sweanytt(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org.

2020 deadlines
Nr 1 — Februari (deadline 25 januari)
Nr 2 — April (deadline 25 mars)
Nr 3 — Juni (deadline 25 maj)
Nr 4 — Augusti (deadline 25 juli)
Nr 5 — Oktober (deadline 25 september)
Nr 6 — December (deadline 25 november)